Society
Society
Date
petak 08. maj 2015. - 00:00
Lokacija
Rektorat Univerziteta Crne Gore (sala Senata), Podgorica

Ovaj skup će se baviti pitanjima održivog razvoja sektora kreativnih industrija, njegove uloge u ekonomiji zemlje i nove edukativne misije u promjeni stavova, mišljenja i ponašanja ljudi. Primjeri iz Velike Britanije poslužiće nam kao uzor u tome kako kreativne industrije mogu integrisati zeleni pristup i aktivno se uključiti u kreiranje sistemskih rješenja.       

Specijalni gost okruglog stola je NVO Julie's Bicycle iz Londona koja je pokrenula niz izmjena u legislativi i načinu funkcionisanja kulturnih organizacija u UK. Od njih ćemo čuti kako se kreativne industrije razvijaju danas u Britaniji kako bi bile održive, odgovorne i konkurentne.       

 Ovaj okrugli sto organizujuemo u saradnji sa Green Culture Network,  Rektoratom Univerziteta Crne Gore, Arhitektonskim fakultetom UCG i NVO Expeditio. 

Program:

11:00-11:10   Vesna Sokolovska, NVO Krug, autor projekta Green Culture  
Pozdrav i dobrodošlica. Kratki video “Climate Reality”
11:20-11:40  Vanja Madžgalj, British Council                                                                                  
Definicija kreativnih industrija i nova razvojna misija ovog sektora                                                                                
11:20-11:40 Sholeh Johnston, Julie’s Bicycle, London       
Uticaj kreativnog sektora na promjenu stavova, mišljenja i ponašanja: međunarodne studije slučaja                                                                  
11:40-12:00

Diskusija (kafa će se služiti tokom diskusije)

12:00-12:10

Edin Jašarević, Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje                                 
Menadžment kreativnosti na lokalnom nivou – inovativni instrumenti razvoja kreativne ekonomije gradova 

12:10-12:25 Diskusija
12:25-12:35 Janko Ljumović, Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje
Šta se dešava u okolini: Crna Gora i region                                                  
12:35-12:50       Diskusija
12:50-13:00       Tanja Rajić, Expeditio 
Mogući koraci u osnaživanju sektora kreativnih industrija u Crnoj Gori                                                                                                                                                                     
13:00-13:15 Diskusija
13:15-13:45 Sholeh Johnston: Horizons cards, kratka radionica, feedback                                                 
13:45-13:50 Vesna Sokolovska: Dalji planovi Green Culture Network 
13:50-14:00 Zaključci i moguće akcije  

 Za više informacija kontaktirajte koleginicu Vanju Madžgalj.

 

Podijelite sadržaj