Vebinar 6
Date
četvrtak 04. jun 2020. -
13:00 do 14:00
Lokacija
Onlajn događaj za nastavnike/ce

Nakon tri ciklusa obuka nastavnika/ca i direktora/ica u sklopu našeg programa "Škole za 21. vijek", veliki dio osnovnih škola u Crnoj Gori već je dobio donaciju u vidu mikro:bit džepnih računara. U uslovima u kojim se nastava trenutno odvija, jako je važno da djeca i nastavnici/e ne gube kontinuitet u primjeni novostečenih vještina kodiranja na ovim uređajima.

Cilj našeg vebinara je da podijelimo iskustva sa nastavnicima/ama o tome kako mogu efikasno organizovati rad Mikro:bit klubova onlajn uz upotrebu saradničkih alata Moodle platforme i Microsoft Office OneNote programa.

O PREZENTERKI

Dijana Milošević je zvanje nastavnice matematike stekla na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a trenutno radi kao pomoćnica direktora osnovne škole u Kotoru. Intenzivno radi na podsticanju upotrebe računarske tehnologije u nastavi i školska je ICT koordinatorka. Autorka je pobjedničkog rada „Sa druge strane planete“ na takmičenju Ministarstva prosvjete Crne Gore kao i projekta „Online multimedijalni plakati“. Već nekoliko godina osmišljava i sprovodi online programe stručnog usavršavanja nastavnika/ca Crne Gore putem Moodle platforme za učenje na daljinu. Predstavljala je Crnu Goru na Evropskom forumu inovativnih nastavnika u Lisabonu. Jedna je od trenerica u okviru programa „Škole za 21 vijek“ British Council-a, gdje se posebno bavi obukom direktora/ica i obukom nastavnika/ca. 

 

Podijelite sadržaj