Na ovoj stranici možete pročitati rezultate konkursa koji su objavljeni u prethodnom periodu.

 

 

Rezultati konkursa za izbor radio stanice za radio priče

U skladu sa konkursom za izbor radio stanice u Crnoj Gori za snimanje serijala od sedam (7) emisija na temu pristupanja Crne Gore EU, uključujući i programe podrške EU, koji je raspisan 05. marta 2015. godine u okviru projekta „Informisanje javnosti o procesu pristupanja EU i podršci IPA u Crnoj Gori“  koji implementira British Council u korist Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) uz ko-finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, objavljujemo rezultate konkursa.

Lista radio stanica koje su podnijele konkursnu dokumentaciju:

-Radio Antena M 

Na osnovu kriterijuma predočenih u okviru Konkursa, stručni žiri je odlučio da se se odobri koncept emisija koji je podnijela radio stanica:

-Radio Antena M 

Izbor za izradu i emitovanje radio emisija se realizuje u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018. 

Rezultati konkursa za izbor pjesme ME4EU, EU4ME

U skladu sa konkursom za izbor pjesme procesa evropske integracije ME4EU, EU4ME (Ja za Evropu, Evropa za mene), koji je raspisan 25. novembra 2014. godine u okviru projekta „Informisanje javnosti o procesu pristupanja EU i podršci IPA u Crnoj Gori“  koji implementira British Council u korist Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) uz ko-finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, objavljujemo rezultate konkursa.

Na konkurs je ukupno prijavljeno 9 predloga, od kojih su dva eliminisana zbog neispunjavanja uslova konkursa.  Žiri u sastavu ambasador Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač Vlade za pregovore sa Evropskom unijom (predsjednik žirija), Vanja Madžgalj direktorka Britanskog savjeta u Crnoj Gori i profesor Žarko Mirković, kompozitor i direktor Muzičkog centra Crne Gore razmatrao je sedam kompozicija u demo verziji. Odluka je donešena na osnovu sljedećih kriterijuma:

Eliminacioni kriterijumi: 1. ponuda pristigla u predviđenom roku, 2. kompozicija dostavljena u MP3 formatu, 3. zasebno dostavljen tekst pjesme, 4. dostavljena biografija i preporuke autora, 4. trajanje kompozicije do 3'30''. 
Evaluacioni kriterijumi: 1. opšti muzički utisak, 2. pjesma prmoviše poruke Strategije i članstvo u EU kao pozitivno iskustvo, 3. pjesma targetira mlade kao ciljnu grupu.

Pobjednička kompozicija po odluci žirija nosi naziv „Pokreni se“ čiji je autor kompozicije Marko Đurović, autor teksta Zlatko Jovović i autor aranžmana Dejan Božović. 

Izbor za pjesmu procesa evropske integracije realizuje se u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018. 

Rezultati konkursa za elektronske medije

U skladu sa Konkursom za elektronske medije u Crnoj Gori za tri reportaže na temu pristupanja Crne Gore EU, uključujući i programe podrške EU koji je raspisan u okviru projekta "Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori" koji implementira British Council u korist Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) uz finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, objavljujemo rezultate Konkursa.

Na osnovu kriterijuma predočenih u okviru Konkursa, stručni žiri je odlučio da se odobre koncepti reportaža koje su podnijeli sljedeći elektronski mediji:

  1. RTV Atlas - Kvalitet života građana u lokalnim zajednicama kao mjerilo uspjeha EU integracija
  2. TV Vijesti - Ribarstvo i EU
  3. TV Prva - Na pragu EU

Izbor za izradu reportaža se realizuje u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

Rezultati konkursa za izradu TV video spota

U skladu sa konkursom za izradu TV video spota “Pokreni se”, koji je raspisan 26. februara 2015. godine u okviru projekta „Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori“ koji implementira British Council u korist Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) uz finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, objavljujemo rezultate konkursa.

Na konkurs se ukupno prijavilo 7 ponuđača. Žiri sačinjen od predstavnika projektnih partnera razmatrao je pristiglu dokumentaciju. Na osnovu kvaliteta podnijete dokumentacije od strane svakog od ponuđača žiri je donio odluku da se za pobjednika proglasi:

REZZ Produkcija

Izbor TV video spota pjesme “Pokreni se” realizuje se u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

 

Rezultati konkursa za elektronske medije i nezavisne produkcije za dvije reportaže

U skladu sa Konkursom za elektronske medije i nezavisne produkcije u Crnoj Gori za dvije reportaže na temu pristupanja Crne Gore EU, uključujući i programe podrške EU koji je raspisan 08. februara 2016. u okviru projekta "Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori", koji implementira British Council u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) uz finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, objavljujemo rezultate Konkursa.

Na osnovu zahtjeva predočenih u okviru Konkursa, stručni žiri je odlučio da se odobre koncepti reportaža koje su podnijeli sljedeći elektronski mediji / nezavisne produkcije:

  1. PRVA TELEVIZIJA (autor: Radovan Bogojević)
  2. GALILEO PRODUCTION

Izbor za izradu reportaža se realizuje u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

Rezultati konkursa za izradu dokumentarnog filma

U skladu sa Konkursom za elektronske medije i nezavisne produkcije u Crnoj Gori za izradu dokumentarnog filma na temu “Komparativni primjeri socijalnih politika i zapošljavanje u državama članicama EU” koji je raspisan 16. februara 2016. u okviru projekta "Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori", koji implementira British Council u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) uz finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade Podgorica i MVPEI, objavljujemo rezultate Konkursa.

Na osnovu evaluacije prispjele dokumentacije u okviru Konkursa odabran je koncept koji je podnio sljedeći ponuđač:

1.    PRVA TELEVIZIJA (autor: Radovan Bogojević)

 Izbor za izradu dokumentarnog filma se realizuje u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

Podijelite sadržaj