Communicative assessment
Communicative assessment

O KURSU

Radi se o dvadesetočasovnom kursu (self-access*) na internetu za nastavnike engleskog jezika koje zanima istraživanje novih pristupa ocjenjivanju i testiranju. 

Podijeljen u deset poglavlja, kurs “Komunikacioni pristup ocjenjivanju” sadrži korisne materijale, zadatke, aktivnosti za diskusiju, kao i mogućnosti da nastavnici sastavljaju zadatke za ocjenjivanje koji su primjenjivi u njihovom nastavnom kontekstu. Radi se o opštem kursu prikladnom za nastavnike koji rade u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju ili u privatnim školama stranih jezika. 

Cilj kursa je:

 • da pomogne nastavnicima u prepoznavanju nekih od ključnih područja koja se povezuju s komunikacionim pristupom u nastavi stranog jezika,
 • da se fokusira na ocjenjivanje i testiranje unutra komunikacionog pristupa nastave engleskog jezika,
 • da direktno poveže teoriju ocjenjivanja sa sastavljanjem testova i materijala za ocjenjivanje,
 • da se fokusira na testiranje svake od jezičnih vještina kao i testiranje vještina u cjelini.

Da bi završili kurs i dobili diplomu za Komunikacioni pristup ocjenjivanju polaznici moraju ispuniti i proći sve zadatke u deset poglavlja kursa. 

Diploma kursa može se dobiti samo nakon uspješnog završetka svih zadatka i aktivnosti u kursu. 

* Self-access kurs znači da polaznik može raditi samostalno brzinom kojom želi pa u njega nije uključen internet moderator ili savjetnik. Svaki polaznik dobija korisničko ime i lozinku da bi pristupio internet stranici pomoću platforme Moodle. Platformi Moodle obično se može pristupiti bez većih teškoća čak i s kompjutera s ograničenom širinom frekvencijskog pojasa. 

Sadržaj kursa

Kurs je sastavljen od minimalno 20 sati obuke na internetu i obuhvata deset poglavlja dostupnih online. Tih deset poglavlja pokriva sljedeće teme:

 1. teorija ocjenjivanja 
 2. formativna procjena znanja 
 3. kritički pregled zadataka
 4. analiza zadataka
 5. specifikacija testa 
 6. testiranje vještina čitanja 
 7. testiranje vještina pisanja 
 8. testiranje vještina slušanja 
 9. testiranje vještina govorenja 
 10. testiranje vještina u cjelini 

Sva poglavlja kursa sadrže zadatke, vježbe i zadatke čitanja. Neka poglavlja sadrže zadatke za slušanje.

Datumi i cijene

Kurs se održava tri puta godišnje. Potrebno se prijaviti do 15. septembra 2014.na kurs koji počinje 1. oktobra 2014. 

Naziv kursa Cijena u eurima Cijena sa popustom (20%)* u eurima
Komunikacioni pristup ocjenjivanju 50,00 40,00

* Za bivše polaznike online kurseva British Council-a (samo one koji su uspješno završili barem jedan od naših kurseva, to jest primili diplomu), kao i nastavnike koji su prisustvovali našim Forumima.

Prijava i plaćanje

Molimo pratite instrukcije da biste se uspješno prijavili i uplatili za online kurs.

Podijelite sadržaj