Date
srijeda 04. Jul 2018. -
18:00 do 20:00

Umjetnost i društvo, prateći program izložbe „Zašto nema velikih muških umjetnika“, 4. jula u 18.00 otvoriće Feminističke perspektive sa  teoretičarkama Marinom Gržinić i Jelenom Petrović. Nakon njihovih izlaganja, crnogorske umjetnice će govoriti o svom iskustvu i radu u Crnoj Gori.        

Marina Gržinić govoriće o trans-feminizamu, trans-rodu i o migrantskim pozicijama EU i eks-jugoslavije, a Jelena Petrović će govoriti na temu (Ne)vidljivi rad: feminizam i postjugoslovenske umetničke prakse.

Marina Gržinić je doktorica filozofije, profesorica na Akademiji za likovnu umjetnost u Beču i istrazivačica u Ljubljani na Institutu za filozofiju Slovenske akademije nauke i umjetnosti.

Jelena Petrović je feministička teoretičarka angažovanih društvenih praksi i radnica u umjetnosti. (Ko)autorka istraživačkih radova, publikacija, umjetničko- teorijskih događaja, izložbi i projekata koje se bave (post)jugoslovenskim prostorom, njegovom feminističkom istorijom, politikom sjećanja, umjetničkim i kustoskim praksama. Članica umjetničko-teorijske grupe Spomenik (2008-2015). suosnivačica i članica feminističke kustoske grupe Red Min(e), Spoljna saradnica i predavačica na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani (2014). Od 2015. zaposlena je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (2015-2017).  

Podijelite sadržaj