Oven je u prethodnom izdanju objasnio na koji način su neke od promjena kojima su podvrgnuti britanski koledži uticale na njegov posao i predložio načine kako da se suočite sa njima.

U ovom izdanju, Oven daje odlične savjete drugim menadžerima nastavnog programa koji se suočavaju sa izazovima u svom poslu.

Podijelite sadržaj