IELTS test je dizajniran da bude realan odraz vašeg znanja engleskog jezika. Vaše znanje engleskog jezika će se ocjenjivati objektivno, bez obzira na eventualne posebne potrebe koje imate. Trudimo se da omogućimo uslove kako bismo udovoljili svim našim kandidatima.

Ako ste osoba sa invaliditetom ili imate posebne potrebe, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo razgovarali o vašim potrebama. Molimo vas da imate u vidu da pripremanje posebnih uslova može potrajati i do tri mjeseca, tako da treba da nas obavijestite što je moguće ranije.

Kada se prijavite za ispit, molimo vas da nam dostavite i medicinski dokaz o pomenutim dodatnim potrebama, koji nije stariji od dvije godine.

KOJU VRSTU POMOĆI MOGU DOBITI?

Ako imate oštećenje vida, možemo vam omogućiti:

  • Uvećanu štampu i test sa Brajevim pismom
  • Asistenta za pisanje odgovora
  • Brajev tekstualni procesor

Ako imate poteškoće sa sluhom, možemo Vam omogućiti:

  •   Posebnu opremu za pojačavanje
  •   Verziju testa za slušanje sa čitanjem sa usana

Ako imate disleksiju, možemo Vam omogućiti:

  • Program za obradu teksta
  • Program koji se aktivira na glas
  • Dodatno vrijeme za testove čitanja i pisanja
Podijelite sadržaj