Ovaj video sadrži objašnjenja karakteristika leksika i vokabulara koje utiču na ocjenu usmenog dijela IELTS test-a, na primjer objašnjenja kolokacije, konotacije, upotrebe manje poznatih riječi i izraza, i parafraziranja. Ovdje ćete naći i sugestije za vježbe kojima ćete obogatiti svoj rječnik i proširiti ga.

Podijelite sadržaj