Ovaj video sadrži objašnjenja aspekata izgovora koji se uzimaju u obzir pri ocjenjivanju usmenog dijela IELTS-testa; na primjer naglaska, rečeničnog naglaska, intonacije i grupisanja riječi.

Podijelite sadržaj