Prepare for your test day
Prepare for your test day

Ako želite da postignete željeni rezultat, morate se unaprijed pripremiti za ispit. Trebalo bi da učite engleski što više, ali takođe je potrebno je da znate šta da očekujete na dan testiranja. Ispod možete pogledati nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da uspijete: 

Savjeti za uspjeh

  • Upoznajte se sa formatom testa kako biste izbjegli iznenađenja na dan ispita.
  • Vježbajte primjere testova i provjerite kriterijume za ocjenjivanje za IELTS.
  • Snimajte sebe dok govorite engleski ili dok radite probni usmeni test.  Nakon toga poslušajte snimak kako biste vidjeli kada zastajkujete, ponavljate reči, pravite gramatičke greške i kada govorite suviše brzo –  jer su ovo četiri ključna aspekta usmenog dijela ispita. 
  • Podvucite ključne riječi u pitanjima tokom pismenog dijela ispita (slušanje, čitanje i pisanje) : budite sigurni da znate šta tačno treba da bude uključeno u vaš odgovor. Napravite plan za pisanje, prije nego što počnete da pišete. 
  • Naučite i prepoznajte sinonime (različite riječi sa istim značenjem). U dijelovima testa- slušanje i čitanje često ćete primijetiti ključnu riječ u pitanju, a zatim vidjeti/čuti drugu riječ sa istim značenjem u tekstu-ovo morate povezati. Korišćenje sinonima je takođe bitno na usmenom dijelu i prilikom pisanja, kako biste pokazali raznovrsnost svog rječnika. 
  • Provjerite oprezno vaše odgovore u dijelovima testa slušanje i čitanje. Provjerite da li ste pratili instrukcije, jer u suprotnom možete izgubiti bodove. 
  • Prije testa se lijepo odmorite, i dođite na mjesto polaganja na vrijeme. Ukoliko dođete kasno, nećete moći da date sve od sebe. 

Za više savjeta i informacija, možete pročitati naš IELTS savjet za testiranje ili IELTS informacije za kandidate

Podijelite sadržaj