Date
petak 27. Februar 2015. - 00:00 do nedjelja 01. Mart 2015. - 00:00
Lokacija
Budva

U saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija organizujemo trodnevnu obuku na temu “Upravljanje projektima”, koja je namijenjena vladinim PR i IPA službenicima. Obuka se organizuje u okviru projekta “Informisanje javnosti o evropskim integracijama i podršci IPA u Crnoj Gori”, koji ko-finansiraju Delegacija Evropske unije, Britanska ambasada Podgorica i MVPEI. 

Cilj obuke je da učesnike opremi neophodnim tehnikama i alatima iz oblasti upravljanja projektima, koji će im omogućiti da vode uspješne komunikacione kampanje. Rad će biti organizovan u okviru sljedećih oblasti:

  • Definisanje ciljeva projekta 
  • Planiranje projekta (planiranje angažovanja učesnika; obima posla i rezultata; indikatora uspjeha, resursa i budžeta; rasporeda aktivnosti i vremena; upravljanje rizicima; komunikacije);
  • Realizacija, obezbjeđenje i kontrola kvaliteta;
  • Kontrola i evaluacija projekta (ocjena rezultata i uticaja rizika, izrada završnog izvještaja);
  • Zatvaranje projekta (procesi završetka/zatvaranja; naučene lekcije i prenos iskustava za naredne projekte).

Ukoliko želite da saznate više o projektu stupite u kontakt sa našom koleginicom Sanjom Mujović.

 

 

Podijelite sadržaj