Vebinar 3
Date
utorak 26. maj 2020. -
17:00 do 17:45
Lokacija
Onlajn događaj za roditelje

U 2018. godini uspješno smo započeli sa primjenom programa "Škole za 21. vijek" kako u školama širom Crne Gore, tako i u školama u regionu. Ovaj program je zapravo najveći obrazovni program koji se sprovodi na ovim prostorima i to u partnerstvu sa relevantnim obrazovnim institucijama. Cilj programa je da milion učenika/ca uzrasta 10-15 godina iz šest zemalja Zapadnog Balkana stekne vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema. Pored ovih vještina, djeca će steći i praktične vještine programiranja koristeći micro:bit džepni uređaj. 

Vjerujemo da je roditeljima od izuzetne važnosti da čuju više detalja o samom programu, koji će ući u svaku osnovnu školu, kao i da saznaju kako će program doprinijeti dodatnom unaprjeđenju kvaliteta nastave u školama. Ciljevi našeg vebinara su:

  • Upoznati roditelje sa svrhom, ciljevima i strukturom programa "Škole za 21 vijek"
  • Upoznati roditelje sa efektima primjene programa u vaspitnom radu sa učenicima/ama i njegovom ulogom u razvoju i jačanju transverzalnih vještina učenika/ca

O PREZENTERIMA

Dragutin Šćekić ima više od 20 godina iskustva kao učitelj, trener za nastavnike i obrazovni konsultant. Trenutno radi kao direktor osnovne škole. Njegova glavna područja ekspertize su reforme nastavnog plana i programa, ključne kompetencije i informacione tehnologije u obrazovanju. Bio je angažovan na različitim inicijativama i projektima za reforme obrazovnih politika u Crnoj Gori, regionu Zapadnog Balkana i Evropi. Jedan je od vodećih trenera na programu "Škole za 21. vijek" British Council-a, gdje se posebno bavi obukom direktora škola.

Anđela Nikčević je psihološkinja, stručna saradnica, sa višegodišnjim iskustvom rada u školi. Autorka je i trenerica na brojnim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ca, dizajnira i vodi obrazovne projekte i akcije namijenjene djeci i mladima. Njena profesionalna interesovanja vezana su za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika/ca, građansko obrazovanje, aktivizam i ljudska prava. Anđela je nacionalna promoterka obrazovanja za digitalno građanstvo Savjeta Evrope i jedna od trenerica u okviru programa „Škole za 21 vijek“ British Council-a gdje se  bavi obukom nastavnika/ca.

Podijelite sadržaj