Vebinar 1
Date
utorak 16. jun 2020. -
13:00 do 13:45
Lokacija
Onlajn događaj za roditelje

Činjenica je da djeca neselektivno prihvataju sadržaje sa internetu. Naš zadatak kao roditelja i nastavnika/ca je da primjenom strategija kritičkog mišljenja doprinesemo stvaranju analitičnog stava kod djece i mladih. Na ovom vebinaru ćemo posvetiti pažnju postavljanju pitanja i kreiranju drugačije perspektive kod mladih. 

Tokom vebinara, predstavićemo koncept kritičkog mišljanja i rješavanja problema, razgovaraćemo o značaju razvoja kritičkog razmišljanja kod djece i mladih u odnosu na internet sadržaje, pričaćemo i o strategijama kritičkog razmišljanja u svrhe razvoja analitičkog stava (postavljanje pitanja i drugačije perspektive) a na kraju ćemo predstaviti i studije slučaja.

O PREZENTERIMA

Sava Kovačević ima 15 godina iskustva u oblasti obrazovanja kao omladinski radnik, nastavnik, nastavnik viši savjetnik, profesor mentalne aritmetike i magistar moderne socijalne politike i socijalnog rada. Inspiriše ga nastava u kojoj koristi integrativni pristup koji korelira sa savremenim digalnim dostignućima. Osim međunarodnih i državnih projekata u oblasti obrazovanja, autor je publikacija i istraživačkih radova koji doprinose unaprjeđenju obrazovnog sistema a svoja iskustva predstavlja na konferencijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Koautor je 10 programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca koji su akreditovani od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje u Crnoj Gori, Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete Crne Gore. Takođe, Sava je autor stručne kvalifikacije Omladinski aktivista i ispitivač Ispitnog centra.  Nosilac je nekoliko lokalnih i državnih priznanja u oblasti obrazovanja i jedan je od trenera na projektu „Škole za 21 vijek“ British Council-a, gdje se bavi obukom nastavnika/ca. Suosnivač je Centra za obuku i obrazovanje, Asocijacije najboljih nastavnika bivše Jugoslavije i Globalne svjetske asocijacije trenera. 

Aleksandra Radoman Kovačević je od 2002. godine angažovana u oblasti treninga i razvoja kapaciteta ljudskih resursa, kao i upravljanja programima u obrazovanju. Školske 2007/2008 godine bila je mentorka na univerzitetskom kursu “Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’ koji je nastao kao rezultat saradnje švedskog Univerziteta Jönköping i Filozofskog fakulteta u Nišiću. Proteklih godina angažovana je kao ključna ekspertkinja II u nacionalnom IPA II programu podržanom od strane EU Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa i nacionalna konsultantkinja u programu Savjeta Evrope Podsticanje demokratske kulture u školama. Takođe, Aleksandra je autorka i trenerica akreditovanih programa od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kao i ko-autorka akreditovanog programa za zanimanje omladinski aktivista. Autorka je bistraživanja Liderske vještine nastavnika/ca i kvalitet nastavnog procesa, kao i nekoliko publikacija i izdanja kao što su Upravljanje slučaja u službi sprečavanja napuštanja i odbijanja školovanja, Pripremni vrtići za đecu Rome i Egipćane, Mapiranje i analiza crnogorskih opština (projekat Sprečavanje ranih (prisilnih) brakova u okviru ranjivih grupa), Neformalno obrazovanje omadinskih aktivista i druge. Dio je ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje i jedna od trenerica za obuke nastavnika/ca u okviru projekta „Škole za 21 vijek“ British Council-a.

Podijelite sadržaj