Važno je da pročitate i prihvatite uslove IELTS testiranja kada se prijavljujete za ispit. 

Takođe možete dobiti uslove u „Obavještenju za kandidate“, koja su uključena u formular za prijavu. 

Uslovi i pravila testiranje sadrže važne informacije, uključujući i sljedeće detalje:

  • Pravila na dan ispita
  • Šta možete unijeti u salu za testiranje
  • Pravila kojih se morate pridržavati
  • Bezbjednost materijala
  • Šta možete očekivati od rezultata
  • Postupak otkazivanja ispita
  • Kako koristimo vaše informacije

Kada potpišete deklaraciju u prijavnom formularu, potvrđujete da ste pročitali i razumjeli uslove i pravila IELTS ispita i da se saglasni sa njima.

Napomena:  

Bezbjednost na IELTS ispitu je važna za nas. Kao dodatna mjera, od svih kandidata će se zahtijevati fotografisanje na dan ispita koje će obaviti od strane naših zaposlenih na dan ispita. Pogledajte instrukcije za fotografisanje prije nego što se prijavite za ispit.