Are you a government ministry or NGO

Korišćenjem Aptis testa veoma lako možete ocijeniti i izmjeriti razvoj vještina engleskog jezika u vašoj organizaciji. Aptis je međunarodno priznat test engleskog jezika, a njegova fleksibilnost ga čini prigodnim za svako okruženje i kandidata, bez obzira na njihovo znanje engleskog.

  • Kao ministarstvo ili nevladina organizacija svoje projekte koji se bave razvojem poznavanja engleskog jezika možete dopuniti Aptis testom. Kada se koristi na početku, tokom i na kraju obuke može vam pomoći da precizno utvrdite napredak kandidata.
  • Takođe, Aptis možete iskoristiti kao alat koji će vam pomoći da utvrdite potrebe za obukom kada su u pitanju različite grupe ljudi.
  • Aptis se može prilagoditi tako da zadovolji sve vaše potrebe.

ZAŠTO KORISTITI APTIS?

  • Aptis je struktuiran tako da može da, pored gramatike i fonda riječi koji su osnovni elementi testa, ocijeni različite jezičke vještine – čitanje, pisanje, govor i slušanje.
  • Birate dijelove testa koji su relevantni za vaše poslovanje.
  • Aptis test se može polagati na mjestu i u vrijeme koje vama odgovara što vam štedi vrijeme prilikom zakazivanja polaganja.
  • Može se koristiti za ocjenu različitih nivoa poznavanja engleskog, od A1 do C, što vam omogućava da putem istog testa, istovremeno, precizno ocijenite znanje ljudi sa veoma dobrim i one sa slabijim poznavanjem engleskog jezika. 
  • Testu se može pristupiti sa različitih uređaja kao što su tableti i kompjuteri. Aptis može da se prilagodi najrazličitijim okolnostima.

Eksterni linkovi

Primjer upotrebe Aptis testa: Odbor za obrazovanje u Ruandi

Primjer upotrebe Aptis testa: Biro za zapošljavanje Sri Lanke