Aptis je business-to-business rješenje koje mogu koristiti različita ministarstva, multinacionalne kompanije, univerziteti, mala preduzeća kao i škole stranih jezika iz cijelog svijeta prilikom ocjene znanja engleskog jezika.

Možete ga koristiti u sklopu svog programa za razvoj znanja engleskog jezika. Bez obzira na to da li pružate obuku licem u lice, ili koristite mješovito ili e-učenje, možete upotrijebiti Aptis prilikom procjene znanja prije i posle programa obuke. Ovo vam omogućava da procijenite napredak kandidata tokom obuke koju ste sproveli. 

Aptis vam pruža pouzdanu ocjenu znanja engleskog jezika vaših zaposlenih jer je uporediv sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

U ovom dijelu