Test slušanja sastoji se od 25 pitanja podijeljenih na tri tipa i traje do 55 minuta.

Eksterni linkovi