John Parkes je trenutno šef komercijalnog sektora u SEMTA (Science, Engineering, Manufacturing and Technologies Alliance), i član Federacije UK Skills.

U ovom videu John objašnjava pristupe koji se u Velikoj Britaniji koriste za angažovanje poslodavaca u proces stručnog obrazovanja - što predstavlja glavni adut tog obrazovnog sistema. John objašnjava i šta je UK Skills Federation i kako ova federacija doprinosi dotičnom sektoru.