U saradnji sa dobrotvornim fondacijom Jerwood radimo na implementaciji programa Weston Jerwood Creative Bursaries/Kreativne Stipendije - programa koji dovodi u pitanje socio-ekonomske barijere sa kojima se suočavaju izvanredni, kvalifikovani diplomci koji ulaze na tržište rada.

U vremenu kada je raznolikost i poletnost naših budućih zaposlenih u sektoru umjetnosti ugrožena neplaćenim stažiranjima i lošom praksom zapošljavanja, ovaj program predstavlja priliku za međusobnu razmjenu u dijalogu sa sljedećom generacijom profesionalaca iz različitih sredina, donoseći nova iskustva i perspektive. Program takođe pomaže u izgradnji kulturnih sektora u obje zemlje koji na reprezentativniji način predstavljaju društva u kojima živimo, doprinoseći na taj način svojoj relevantnosti i fleksibilnosti u budućnosti.

Weston Jerwood međunarodni program stažiranja za talentovane umjetničke producente iz VB – saradnja sa crnogorskim kulturnim institucijama

Gina Donnelly, angažovana u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju  

Gina je zaposlena kao menadžerka produkcije u Prime Cut pozorišnoj kompaniji u Belfastu. Prime Cut je osnovan 1992.godine i predstavlja jednu od vodećih nezavisnih irskih pozorišnih kompanija koja je fokusirana na tri oblasti: Kreiraj, Inoviraj i Učestvuj.

Gina će pomagati Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“ u pripremi predstave „Kapital“ čija je premijera zakazana za 7 novembar. 

Jacqui Barnes, angažovana u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP), Podgorica, Crna Gora

Jacqui Barnes je zaposlena u Manchester Camerata kao asistentkinja muzičkom producentu u okviru programa Camerata u zajednici. Naime, Manchester Camerata je međunarodno prepoznat po svom radu u zajednici i sa zajednicom. Ovaj orkestar redefiniše šta sve jedan orkestar može učiniti i koristi muziku kako bi pomogao mladim i starijim ljudima da prevaziđu barijere sa kojima se suočavaju u svojim životima.

Jacqui je diplomirala na Muzičkom fakultetu Univerziteta Manchester. U svojoj disertaciji bavila se istraživanjem efekata muzičke terapije na djecu sa autizmom.

Kada je njen angažman u CNP-u u pitanju, Jacqui je asistirala u organizaciji proba za novu predstavu „Bure baruta“ čija je premijera održana 12.oktobra. Bila je angažovana  i u organizaciji dvije gostujuće predstave koje su odigrane u CNP-u u okviru Međunarodnog festivala alternativnog teatra (FIAT). Jacqui je iskoristila svoje znanje i iskustvo u oblasti razvoja publike kako bi pomogla CNP-u da privuče novu publiku, prvenstveno sredonjoškolce, studente i penzionere. U saradnji sa CNP-ovim marketing timom, osmišljeno je posebno istraživanje kako bi se identifikovale njihove potrebe- koju vrstu pozorišta preferiraju, očekivanja od pozorišta, šta ih privlači da posjete pozorište itd. Kao rezultat ovog istraživačkog terenskog rada, kreiran je video zapis koji će biti korišćen kao dio marketinške kampanje CNP-a da privuče novu publiku u sezoni 2018/2019.

U prostorijama CNP-a je 8.oktobra održana i radionica na temu razvoja publike koju su vodile Jacqui Barnes i njena mentorka iz Manchester Camerata, g-đa Lucy Geddes. Radionici su, osim predstavnice CNP-a, prisustvovali i predstavnici Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Gradskog pozorišta, Muzičkog centra, Crnogorskog simfonijskog orkestra i Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“.

Konačno, iskoristili smo Jacquino iskustvo u oblasti terapije muzikom kako bismo inicirali javni dijalog sa relevantnim stejkholderima o ulozi koju umjetnost može imati u adresiranju društvenih pitanja, u ovom slučaju kao komplementarna terapija za osobe sa problemima mentalnog zdravlja. Takođe, 9.oktobra su Jacqui i njena supervizorka Lucy Geddes su održale sesiju muzikoterapije za djecu i mlade, korisnike/ce usluga Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Podgorici.

Chris Lloyd, angažovan u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, Cetinje

Chris Lloyd radi kao asistent za društvene medije u pozorištu Sherman u Kardifu.  U januaru 2018. ovo pozorište je dobilo nagradu najboljeg regionalnog pozorišta godine i tako steklo epitet najuzbudljivijeg pozorišta u Velikoj Britaniji izvan Londona. U svojim predstavama se bave temama ljudskih prava i socijalne pravde. Više detalja o pozorištu je dostupno na linku

Chris je završio studije filma i videa na University of South Wales 2017.godine. U Cetinju je bio aktivno uključen u organizaciju predstave "Pobuna mornara" u svojstvu samostalnog producenta i filmskog reditelja, radeći na video sadržajima, grafici, fotografijama i editovanju. Snimak predstave možete pogledati ovdje.

Podijelite sadržaj