Naši programi koji se bave vizuelnom umetnošću imaju za cilj osnaživanje muzeja i galerija širom Zapadnog Balkana kako bi privukli mladu publiku.

Primarne aktivnosti obuhvataju obuku i razvoj, profesionalne studijske posjete i razmjenu znanja u sektoru vizuelne umjetnosti i muzeja. Ove aktivnosti su obično propraćene izložbom iz kolekcije British Councila ili u saradnji sa našim partnerima kao podrška za razmjenu vještina i znanja.

U proteklih nekoliko godina, predstavnike muzeja iz cijelog Zapadnog Balkana obučavali su stručnjaci iz muzeja Tyne and Wear, Nacionalnog muzeja Škotske i Muzeja dizajna u Londonu. Takođe, organizovali smo nekoliko svjetski poznatih izložbi u regionu, uključujući turneju izložbi Percepcije između 2018. i 2019. godine i 77 Million Paintings Brajana Enoa 2018, od kojih su mnoge prikazale radove savremenih britanskih umjetnika zajedno sa djelima sa Zapadnog Balkana.

U ovom dijelu pogledajte