Supporting the Creative Economy: a programme for policymakers

Sa zadovoljstvom objavljujemo otvoreni poziv za prijavu na internetski program učenja Podrška kreativnoj ekonomiji namijenjenog onima koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama a zanima ih razvoj politika. Prijave se primaju od 13. juna do 8. jula 2022. u 12:00 (GMT+1).

O Programu

Supporting the Creative Economy: a programme for policymakers (Podrška kreativnoj ekonomiji: program za kreatore politike) je devetosedmični internetski program samostalnog imerzivnog učenja, a namijenjen je sektorskim profesionalcima koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama. Program je otvoren za učesnike iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije, Kazahstana, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske, Ukrajine i Uzbekistana. Program će ovim profesionalcima izgraditi razumijevanje kreativne ekonomije pružajući im ideje, studije slučaja i praktična znanja relevantna za njihov rad na razvoju politike. Program će učesnicima dati nove ideje i alate za podršku kreativnim i kulturnim industrijama u njihovim gradovima/državama/regijama, te proširiti njihove profesionalne mreže u Velikoj Britaniji i na međunarodnom nivou.

Online program će trajati devet sedmica, između 25. jula i 25. septembra 2022. godine, a biće dopunjen s tri sesije uživo koje će uključivati međusobno umrežavanje učesnika i prekogranično stvaranje ideja/koncepata.

Svaki modul, uključujući osnovni sadržaj i aktivnosti učenja, može se okončati za dva sata.

Učesnicima koji završe cijeli program British Council i Cultural Associates Oxford dodjeljuju certifikat o završetku programa. Program možete pogledati ovdje.

Želite li više informacija, obratite se: arts.info@britishcouncil.org

Timeline

13. juni 2022. Poziv za prijave
8. juli 2022. (12:00 GMT+1) Rok za prijave
11. – 14. juli 2022. Uži izbor kandidata
15. juli 2022.  Uspješni kandidati obaviješteni 
19. juli 2022. Obaviješteni rezervni i neuspješni kandidati 
25. juli 2022. Početak programa – objavljeni 1. i 2. modul 
Sedmica koja počinje 25. jula 2022. 1. sesija uživo
15. august 2022. Objavljeni 3. i 4. modul
Sedmica koja počinje 5. septembra  2. sesija uživo 
5. septembar 2022. Objavljeni 5. i 6. modul 
Sedmica koja počinje 19. septembra 2022.  Završna sesija uživo i kraj programa 

Kako se prijaviti?

Prijaviti se mogu kandidati iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije, Kazahstana, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske, Ukrajine i Uzbekistana koji su:

• stručnjaci i menadžeri srednjeg nivoa koji rade u javnom sektoru,

• profesionalci iz sektora koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama a zanimaju ih kreiranje politike i razvoj, 

Od učesnika se očekuje da u domenu svoje struke potpuno vladaju engleskim jezikom. Svi materijali za kurs su na engleskom jeziku, a video zapisi će biti titlovani. 

Kandidati trebaju popuniti online prijavu i podnijeti je najkasnije do petka 8. jula u 12:00 (GMT+1).

Kriteriji za izbor

Kriteriji za izbor kandidata su sljedeći:

• Učesnik mora imati boravište u jednoj od sljedećih zemalja: Albanija, Armenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina i Uzbekistan.

• Učesnik popunjenom prijavom mora dokazati da u domenu svoje struke vlada engleskim jezikom.

• Učesnik mora raditi u kulturnim i kreativnim industrijama, ili kreativnoj ekonomiji.

• Učesnik mora biti u mogućnosti da se posveti programu učenja u periodu od 25. jula do 25. septembra 2022. godine

• Učesnik mora imati više od 18 godina.

Procjena

Prijave će procjenjivati projektni tim predstavnika British Councila i Cultural Associates Oxford.

Tim će procjenjivati prijave na osnovu navedenih kriterija i kvaliteta informacija navedenih u prijavi. Važno je da u prijavi jasno navedete zašto vas zanima ovaj program i na koji će vam način ovaj program pomoći da doprinesete razvoju kulturne i kreativne industrije u svojoj zemlji.

Zbog velikog broja prijava nećemo moći davati povratne informacije o neuspješnim prijavama.

Želite li više informacija, obratite se: arts.info@britishcouncil.org

Podijelite sadržaj