Helen Chadwick, Untitled, 1994 © Helen Chadwick Estate 

Projekat ‘’Percepcije’’, sastoji se od pet izložbi koje će biti prikazane širom Zapadnog Balkana i koje u posebnom fokusu imaju radove žena umjetnica.  

Percepcije  za svoju polaznu tačku uzima selekciju radova prominentnih britanskih umjetnica iz kolekcije British Council-a i nadopunjuje sa radovima lokalnih umjetnica u pet partnerskih muzejskih institucija. Svaka od izložbi predstaviće 24 rada 14 umjetnica iz kolekcije British Council-a, zajedno sa radovima lokalnih umjetnica. 

U projektu ‘’Percepcije’’ učestvuju sljedeći muzeji i galerije:

  • Zašto nema velikih muških umjetnika? Crnogorska galerija umjetnosti "Miodrag Dado Đurić", Cetinje, 3. jul – 28. avgust 2018
  • Žena po meri društva Galerija Matice srpske, Novi Sad, 28. septembra – 6. januara 2019 
  • Burrneshat Nacionalna galerija Kosova, Priština, 25. januar – 24. februar 2019 
  • Cvijet je najljepši kad je neubran Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 7. mart – 27. maj 2019 
  • Percepcije Muzej savremene umjetnosti, Skoplje, 12. jun – 12. august 2019 

Pet izložbenih sučeljavanja umjetničkih preispitivanja uloge, (samo)reprezentacije i statusa žena kroz modernu istoriju umjetnosti i savremenu umjetničku praksu razvijaju se kao komentari duž trajektorija kompleksnih društvenih i istorijskih situacija na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru, otvarajući značajno poglavlje ne samo u smislu ponovne aktualizacije ženskog pitanja unutar umjetničkih sistema ovih prostora, već i u kontekstu iznova uspostavljene saradnje između navedenih umjetničkih i muzejskih centara.  

Činjenica je da se okolnosti u kojima se u umjetnosti govori o britanskom i crnogorskom, srpskom, bosanskom, kosovskom i makedonskom društvenom kontekstu razlikuju u brojim aspektima, no valja imati na umu da je ono što njihove distinkcije prevazilazi težnja da se o slikama, stavovima i stereotipima o ženama koji se u njima konstituišu kritički misli i debatuje kao o univerzalnim i neophodnim pitanjima koje, iako njima uslovljene, prevazilaze lokalne specifičnosti. 

Izložbe u regionu