Zajedno s BBC World Service  organizujemo međunarodni konkurs za radio-dramu koji dramskim autorima nudi jedinstvenu priliku da njihove radio-drame čuju milioni onih koji širom svijeta slušaju BBC World Service.

Ovaj konkurs je otvoren za tekstove svih autora izvan Velike Britanije, bez obzira na to da li se radi o već priznatim piscima ili potpunim početnicima. Tema radio-drame može biti bilo šta, s tim što je dužina trajanja ograničena na 53 minuta.

Ove godine se dodjeljuju dvije prve nagrade, i to u kategorijama engleski kao maternji jeziki engleski kao drugi jezik. Oba pobjednika osvajaju novčanu nagradu u iznosu od 2.500 funti i  put u London, gdje će prisustvovati ceremoniji dodjele nagrada i snimanju svojih drama koje će kasnije emitovati BBC World Service. 

Tekst radio-drame treba dostaviti najkasnije do 31. januara 2020. godine. Detaljna pravila konkursa i smjernice za prijavu dostupni su na našoj web-stranici Theatre and dance.

Eksterni linkovi

Podijelite sadržaj