CC4WBs javni pozivi su otvoreni!

 

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage za rad na projektu Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da njeguje interkulturni dijalog i da pojača društveni i ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). 

Pristupom koji je usmjeren na zajedničko djelovanje javnih institucija, privatni sektor, organizacije civilnog društva u kuturi, ali i stručnjake i stručnjakinje u kulturnim i kreativnim industrijama, CC4WBs projekat ima za cilj: 

(1) poboljšanje učinka kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu;

(2) ojačavanje saradnje u kulturi u regionu i sa regionom;

(3) unapređivanje inkluzivnog kulturnog nasljeđa za lokalni razvoj. 

Faza planiranja programa je započeta u aprilu 2022, s ciljem da se osmisle različite programske aktivnosti koje će se održavati do aprila 2026. godine.  

Krajnji korisnici CC4WBs projekta će biti građani i građanke Zapadnog Balkana, koji će imati više različitih prilika da se prijave za stručno usavršavanje i unapređenje sposobnosti i kapaciteta, kao i za grantove, odnosno finansijsku podršku u okviru određenih tematskih oblasti. 

Region Zapadnog Balkana dijeli bogato i raznoliko kulturno nasljeđe i predstavlja živopisnu  pozornicu za sve profesionalce iz kreativnih industrija. Regionalna saradnja i zajedničko stvaralaštvo zahtijevaju podstrek i podršku, ali su već uveliko u toku.

Neupitni potencijal za dalji razvoj kulturnih i kreativnih industrija ovog regiona je predstavljen na brojnim festivalima i događajima u oblasti kulture, od kojih se neki održavaju već decenijama, dok u poslednjih nekoliko godina bujaju i nove inicijative i organizacije. 

Kulturne i kreativne industrije predstavljaju važnu razvojnu priliku za Zapadni Balkan, imajući u vidu brojne talente i ambiciozne pokretače rasta u ovom sektoru. 

Predstojeće prilike za učestvovanje

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru CC4WBs projekta su organizovane u četiri teme: 

(1) unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;

(2) umjetnika/ca, medijskih i stručnjaka/kinja u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza ; 

(3) regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;

(4) zaštita i korišćenje kulturnog nasljeđa za održivi razvoj. 

Otvoreni pozivi za prijedloge projekata i prijave biće objavljeni u fazama tokom implementacije projekta u narednih nekoliko godina. Svi zainteresovani, organizacije i pojedinci, biće pozvani da pošalju svoje prijave u skladu sa gore navedenim temama. 

Nove informacije u vezi sa predstojećim projektnim aktivnostima biće redovno objavljivane na sajtovima svih partnera, kao i na njihovim društvenim mrežama. 

Najnovije vijesti o projektu 

Da biste bili u toku sa aktivnostima i novim prilikama u okviru CC4WBs projekta, ovaj do stranice biće redovno ažuriran sa najnovijim informacijama i korisnim linkovima. 

UNESCO veb-sajt

Vijest o pokretanju CC4WBs projekta

CC4WBs javni pozivi

Podijelite sadržaj