Govornik: Richard Layzell

Trajanje: 3 sata

Maksimalan broj učesnika: 15

Tokom ove radionice, umjetnik Richard Layzell predstaviće mnoge ideje vezane za umjetnost i ekologiju, u svojoj umjetničkoj praksi i van nje, uključujući intervjue sa Fazlunom Khalidom, osnivačem Islamske fondacije za ekologiju i australijskom prirodnjakinjom/kompozitorkom Hollis Taylor. Takođe će govoriti o porijeklu eko-aktivizma u djelima i filozofiji Arne Naess, o ideji „dekolonizacije pejzaža“, kao i o nastanku pokreta Extinction Rebellion u Velikoj Britaniji.

Zatim će preći na otvorenu diskusiju tokom koje ćete biti pozvani da podijelite svoje ideje i odgovore, kao i na aktivnu radionicu i rad u manjim grupama. Od učesnika će se tražiti da razviju kreativnu ekološku akciju/provokaciju koja se može podijeliti sa ostalim online grupama. Ovo može da bude u bilo kojoj formi koju zajedno izaberete. Može da bude usmeni manifest, neka radnja ili fizički proces stvaranja. Radionicu ćemo završiti tako što će se svako obavezati o načinu na koji će u budućnosti nastaviti ovaj rad od suštinskog značaja.

Richard Layzell je umjetnik iz Londona. Trenutno predaje likovnu umjetnosti na osnovnim studijama na Univerzitetu umjetnosti u Londonu (University of the Arts London – UAL) i vrlo je iskusan moderator koji redovno vodi radionice sa osobama raznih uzrasta i sposobnosti. Njegov trenutni ekološki projekat The Naming poprima formu filma, fotografije, performansa, eseja, grafike i javnih intervencija. Kao živo djelo prikazano je u Kanadi, Londonu, Australiji, Koreji, Grčkoj i širom Velike Britanije. Često radi sa fiktivnim saradnikom, trenutno to je Kino Paxton. Izlagao je u većini vodećih državnih galerija i muzeja u Velikoj Britaniji, uključujući Tate Britain, Naučni muzej, Whitechapel i Serpentine Galleries, a trenutno je kreativni ekolog u rezidenciji u LUX-u.

Podijelite sadržaj