Presenter: Divlja praksa/Fiona Mekdonald

Trajanje: (svi) umjetnička prezentacija, uvod, pitanja – 45 min; Samostalno gledanje – 30 min; Samostalne vježbe – 30 min; (Svi) – povratne informacije, rad u manjim grupama, diskusija – 75 min

Maksimalan broj učesnika: 30

Mogu li spekulativne umjetničke prakse i primjeri interakcija i uzajamnosti između više bioloških vrsta da njeguju dublju i etičniju vezu sa neljudskom prirodom? Divlja praksa će podijeliti primjere audio-vizuelnih radova i vodiće eksperimente u preusmjeravanju pažnje i komunikaciji među vrstama. Radionica će za uzore koristiti Adornove negativne dijalektike, šumu koja misli Eduarda Kohna i živahnu materijalnost Jane Bennett. Radićemo sa promjenama percepcije, pažnjom, spekulacijom, maštom i improvizacijom da bismo dublje i drugačije stupili u kontakt sa neljudskim bićima, kako bismo percipirali i njih i sebe na nove načine.

Fiona MacDonald radi sa ljudskim i neljudskim bićima kroz ono što ona zove Divlja praksa kako bi kreirala umjetničke projekte i interdisciplinarne događaje koji razvijaju etičku i imaginativnu vezu među različitim biljnim i životinjskim vrstama, prelazeći njihove prirodne granice. Njena istraživanja oslanjaju se na umjetničke, naučne i prakse subjektivnog znanja kako bi istražila raznoliku estetiku i stvorila sugestivne prostore nesaznatljive prirode.

Njeni noviji projekti uključuju: Sum Tyms Bytin Sum Tyms Bit, film koji istražuje ljudsku moć i krhkost vrsta u Kentu, Folkestone Fringe 2020. The Unseeables: a tale of extinction in three birds, film za Scarborough Museum 2020. Myco-Lective, program za razvijanje umjetničkih kolektiva, sa Ama Josephine Budge, Chisenhale Studios 2020, Looking at Bees (film) i Garden to Garden (participatorni projekat) sa Invisible Dust i South Cliff Gardens, Scarborough 2020, Eyecatchers, National Trust Dunham Massey 2020-21, Ask Somerset’s Plants, radio snimci za BBC Somerset i podkasti za Somerset Art Weeks Festival 2019, sa Marcus Coates. Phytocentric, performans u LUX-u u Londonu, 2019, Mycorrhizal Meditation, participatorno zvučno djelo, izloženo kao digitalna instalacija na Taipei Bijenalu, Governors Island, NYC, Bánkitó Fesztivál, Mađarska, Konferencija Radical Mycology SAD, Furtherfield Gallery London, i uživo kao performans na The Bluecoat i UNESCO Pariz, 2017-19, Plant Hunting, Invisible Dust za Vitbi, 2018, Ask the Wild sa Markusom Koutsom, u Galeriji Whitechapel, Tate St Ives, Turner Contemporary, Whitstable Biennale i The Ash Project, kao i the South London Botanical Institute 2017-18.

Podijelite sadržaj