CC4WBs news, image

UNESCO, British Council i Talijanska agencija za razvojnu saradnju započinju projekat „Kultura i kreativnost za zemlje Zapadnog Balkana” koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je da se potakne dijalog na Zapadnom Balkanu kroz jačanje kulturnih i kreativnih sektora radi ostvarivanja značajnijeg društveno-ekonomskog učinka.

„Kreativni sektor je jedan od najteže pogođenih pandemijom COVIDa-19. Stoga je ovaj novi projekat izvrsna prilika da se ojača snaga kulture i kreativnosti kao pokretača održivog razvoja”, naglasio je Ernesto Ottone Ramirez, pomoćnik generalnog direktora UNESCO-a (za kulturu).

Ovaj projekat će tokom četiri godine razvijati kapacitete kulturnih i kreativnih sektora u svim zemljama Zapadnog Balkana, djelujući na više nivoa.Posebno će podržati kulturne politike koje jačaju regionalnu saradnju u domenu kulture, naročito povećanu mobilnost umjetnika i kulturnih operatora, a pružaće i finansijsku i tehničku pomoć za razvoj kulturnih i kreativnih industrija.Usto će stimulisati zaštitu i promociju kulturnog naslijeđa, te upravljanje kulturnim naslijeđem, kao i intenziviranje javno-privatnih partnerstava u kulturnom i kreativnom sektoru.

„Drago mi je da smo, zajedno sa mojim kolegom komesarom Várhelyijem, mogli pokrenuti ovako ambicioznu akciju – projekat vrijedan osam miliona eura za podršku kulturnom i kreativnom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana. Uključivanje kulture može dovesti do međusobnog razumijevanja, miroljubive saradnje i stabilnosti, kao i do ekonomskih koristi, posebno u regiji tako bogatoj kulturnim naslijeđem.Ja ću se posvetiti integraciji Zapadnog Balkana u sve oblasti mog portfelja, a UNESCO-u i njegovim partnerima želim veliki uspjeh u implementaciji ove akcije”, rekla je evropska komesarka Mariya Gabriel.

„British Council aktivno zastupa ulogu kulturnih industrija kao pokretača održivog i inkluzivnog rasta. Oduševljeni smo što smo dio ovog projekta koji će podržati saradnju u kreativnoj ekonomiji širom Zapadnog Balkana, podržavajući razvoj umjetnika, kulturnih lidera i kreativnih biznisa, omogućavajući im da ostvare značajne međunarodne veze”, rekao je Skinder Hundal, direktor sektora umjetnosti, British Council.

„Kroz ovaj projekat i partnerstvo želimo nastaviti svoj angažman na strategiji kulturne politike u zemljama Zapadnog Balkana, zato što vjerujemo da je kultura moćan pokretač pretvaranja raznolikosti u povoljnu priliku, kao i moćan pokretač promocije miroljubivih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja“, izjavio je Leonardo Carmenati, zamjenik direktora AICS-a.

Podijelite sadržaj