Najnovije izdanje PlayUK, regionalnog festivala novih digitalnih medija

Omladinski kulturni centar u Skoplju

29. oktobar – 4. novembar

Ovo izdanje PlayUK obuhvata niz uzbudljivih programskih segmenata koji će predstaviti nove digitalne proizvode iz Velike Britanije i Zapadnog Balkana, uključujući radionicu Living Room of the Future koju je osmislila Fondacija za umjetnost i kreativnu tehnologiju (FACT), a koja istražuje budućnost brodkastinga. Prijavite se do 21. oktobra i možete dobiti priliku da se pridružite festivalu i radionici kao učesnik i steknete uvid u nove načine razmišljanja o digitalnim inovacijama.

Ukoliko se bavite kreativnim zanimanjima kao što su film, razvoj mobilnih aplikacija, programiranje ili IT (posebno ukoliko se bavite Internetom stvari ili IoT-om), ako govorite engleski jezik i dolazite sa Zapadnog Balkana, prijavite se kako biste imali priliku da proširite svoje znanje kroz rad sa stručnjacima iz Velike Britanije i regiona.

Trideset najuspješnijih kandidata će imati priliku da učestvuju u dvodnevnoj radionici (2 – 4. novembra) i da budu izloženi svijetu Object-Based Media (OBM) adaptacija, pri čemu će zaroniti duboko u stvaranje novih vrsta sadržaja koji transformišu dom u impresivno, angažovano i dijeljeno iskustvo. Naučićete kako da koristite Databox platformu za stvaranje drugačijeg iskustva koja uključuju IoT uređaje koji se nalaze u kući i putem OBM adaptacija povećavaju angažovanje publike. Dobićete dragocjeno znanje o novim načinima razmišljanja o brodkastingu, Internetu stvari, privatnosti i podacima.

PRIJAVA

Ukoliko ispunjavate uslove za prijavu, molimo da popunite elektronski formular do nedelje 21. oktobra do 23.59.

PROCES ODLUČIVANJA

Panel koji se sastoji od predstavnika BBC-a, FACT-a i British Council-a izabraće do 30 učesnika na radionici – inovativnih kreativaca sa dokazanim uspjehom u razvoju filmskih projekata, projekata vezanih za vizualne umjetničke instalacije, igrice i IoT.

Putni troškovi, smještaj i obroci u vezi sa učešćem u radionici će biti pokriveni. Za više informacija o partnerima na projektu, molimo da posjetite njihove veb stranice. Uspješni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem do srijede 23. oktobra. 

PlayUK je umjetnička platforma na Zapadnom Balkanu koja ima za cilj da podrži i razvije audio-vizuelni sektor u ovom regionu. Kroz stvaranje veza između profesionalaca iz Velike Britanije i zemalja Zapadnog Balkana, ova platforma podržava transfer znanja i vještina u oblastima virtuelne realnosti, augmentovane realnosti, vizuelnih efekata i animacije, time stvarajući jedinstveni most između kreativaca i IKT sektora. Ostali istaknuti elementi programa u Skoplju uključuju interaktivnu digitalnu izložbu koja će predstaviti najnovije i najvažnije proizvode iz oblasti VR i AR instalacija, video igrica, mobilnih aplikacija i više, kao i dnevnog muzičkog programa koji će voditi DJ-evi sa Zapadnog Balkana i iz Velike Britanije.