Preduzetništvo i obrazovanje u ovoj oblasti nikada nije bilo važnije. Rast populacije mladih, zajedno sa rastućom nezaposlenošću mladih u mnogim zemljama, stavlja veći naglasak na otvaranje novih radnih mjesta i preduzetničko ponašanje u okviru zapošljavanja. Tehnološka dostignuća preoblikuju naša radna mjesta i mijenjaju način poslovanja, a globalna priroda poslovanja znači da će više mladih ljudi imati posao koji se prostire na različite kontinente i sektore. Zbog toga je važno da opremimo buduće generacije vještinama i razmišljanjima koja im trebaju za snalaženje u poslovnom svijetu koji još uvijek ne možemo predvidjeti.

Priprema učenika za budućnost

Buduća zapošljivost mladih će u velikoj mjeri zavisiti od toga kako se nastava i učenje prilagođavaju novim potrebama. Učenici će morati da budu inovativni, adaptivni, otporni i fleksibilni na tržištu rada koje se stalno mijenja i razvija.

U posljednjih nekoliko godina došlo je do značajnog rasta popularnosti predmeta iz oblasti preduzetništva u Velikoj Britaniji i drugim zemljama zbog promjena u nacionalnim obrazovnim politikama. Uključivanje preduzetničkog obrazovanja u stručne škole (TVET) važno je sredstvo u pripremi učenika za život izvan obrazovnih institucija.

Preduzetnički način razmišljanja u kombinaciji sa vještinama stečenim kroz stručne škole mogli bi biti savršeni recept za podršku budućem zapošljavanju učenika. Obrazovanje o preduzetništvu će učiniti mlade ljude zapošljivijim i preduzimljivijim u svom radu u postojećim organizacijama, u društvenom, javnom i privatnom sektoru.

Prednosti edukacije u oblasti preduzetništva

Kreiranje radnih mjesta i zapošljavanje postaće ključni prioriteti za učenike i vlade u doglednoj budućnosti, rast ekonomija širom svijeta biće podržan preduzetničkim razmišljanjem i kompanijama sljedeće generacije.

Prema evidenciji Evropske komisije, obrazovanje o preduzetništvu može pozitivno uticati na lokalno tržišta rada i ekonomiju (Obrazovanje o preduzetništvu: vodič za vaspitače, 2014). Ulaganje u edukaciju o preduzetništvu je jedna od investicija sa najvećom stopom povrata na ulaganje u Evropi, gdje isto istraživanje pokazuje da učenici koji se obrazuju u ovoj oblasti imaju tri do šest puta veću šansu da započnu sopstveni biznis u budućnosti.

Učenici su srž nastave, a obrazovanje o preduzetništvu može im omogućiti preduzetnički način razmišljanja, što može dovesti do većeg uključivanja i angažmana na osnovnim studijama. Učenje može biti zanimljivije kada je nadograđeno primjerima iz stvarnog života i kada se pojedincima daje mogućnost da preuzmu kontrolu nad sopstvenim uspjehom.

Kroz preduzetničke aktivnosti, učenici mogu dobiti ključne preduzetničke vještine kao što su kritičko razmišljanje, rješavanje problema, komunikacija, rizikovanje i timski rad. Preduzetništvo može ponuditi alternativne puteve za mlade ljude, poboljšati njihove vještine, zapošljivost i povećati šanse za uspjeh u životu, istovremeno podržavajući širi ekonomski i društveni razvoj.

Uključivanje obrazovanja u oblasti preduzetništva

Efektivno obrazovanje  u oblasti preduzetništva oslanja se na nastavnike i na kulturu nastavnih institucija. Nastavnicima je potreban širok spektar kompetencija za uspješno uključivanje preduzetništva u obrazovanje u skladu sa nastavnim planom i programom, a to može podržati školsko okruženje u kome se podstiče rizik i gdje je zapošljavanje kao rezultat učenja prioritet. Nastava o preduzetništvu ne daje odgovore, ali podržava učenike da identifikuju prava pitanja. Trebalo bi da pomjera granice, ohrabruje učenike da kreativno razmišljaju i da budu dovoljno samouvjereni u svoje sposobnosti da preuzmu rizike neophodne za uspjeh. Kreativno okruženje mora takođe podržati i neuspjeh. Greške se često mogu pokazati kao najveće lekcije.

Budućnost zavisi od sljedećih generacija, a visokokvalitetna nastava koja uključuje preduzetništvo biće suštinski dio njihovog uspjeha. Aktivni umovi budućnosti oslanjaju se na vođstvo i podršku nastavnika danas, koji će im otvoriti svijet mogućnosti.

Jesenje izdanje VEE magazina će se fokusirati na ulogu i značaj preduzetništva i obrazovanja u ovoj oblasti. Tokom oktobra, novembra i decembra ćemo podijeliti niz komentara i primjere dobre prakse u cilju inspirisanja i izazivanja diskusije i debate o ovoj važnoj oblasti stručnog obrazovanja.