Prepoznavanje dobrih praksi u obuci za preduzetništvo ne samo da pomaže kreatorima politike, preduzećima i ponuđačima obuke da razmjenjuju znanja i iskustvo, već mogu dovesti do poboljšanja u politici obuke i njenoj implementaciji.

Evropska fondacija za obuku (ETF) je specijalizovana agencija EU koja pomaže svojim partnerskim zemljama da iskoriste potencijal svog ljudskog kapitala kroz reformu sistema obrazovanja, obuke i tržišta rada.

Dijeljenjem dobih primjera u obuci za preduzetništvo, podržavamo zajednicu za obuku tako što objavljujemo saznanja i iskustva pružalaca obuke. Ovo podržava inovacije u našim partnerskim zemljama i obavještava donosioce odluka o tome koja obuka dobro funkcioniše, pod kojim uslovima i po kojim troškovima.

Kako da dijelimo dobre primjere?

Objavljujemo ključne primjere dobre prakse u obuci za preduzetništvo kroz našu online platformu za dobre primjere. To je mjesto za edukatore gdje uče i komentarišu nove pristupe i gdje se direktno povezuju sa drugim pružaocima obuke. Kreatori politike mogu takođe koristiti namjenski prostor na platformi za povezivanje i razmjenu pitanja i iskustava o različitim aspektima politike obuke.

Naš godišnji forum o dobrim praksama dovodi kreatore politike i odabrane trenere za jedan sto i daje priliku za direktne razgovore o tome kako oblikovati politiku i kako se pojedinačni primjeri dobre prakse mogu koristiti tako da čitava zajednica od toga ima koristi.

Kako da identifikujemo dobre primjere?

Primjeri dobre prakse koji se dijele na našoj platformi biraju se putem godišnjeg poziva za prijedloge. Trenutno se procijenjuju prijave iz našeg poziva iz 2017. godine koji su se fokusirali na obuku za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća i podučavanje preduzetništva kao ključne kompetencije.

Sve prijave ocjenjuju drugi pružaoci obuke koji rade u istom polju. Oni koriste ETF kartu za ocjenjivanje dobrih praksi  kao osnovu, a ona se sastoji od okvira za procjenu i seta pet dobrih praksi:

  • Analiza potreba za obukom
  • Izrada programa obuke
  • Okruženje za obuku
  • Praćenje, evaluacija i poboljšanje
  • Marketing i diseminacija.

Pratite našu seriju o dobrim praksama u obuci za preduzetništvo

Tokom jeseni, razmjena stručnog obrazovanja će dijeliti neke primjere dobre prakse u kompanijama i preduzetništvu koje identifikuje ETF. Naše oktobarsko izdanje sadrži studiju slučaja o izuzetno uspješnom preduzetničkom programu u Izraelu, koji poziva učenike da pretvore ideje o proizvodima u stvarnost. Pogledajte nove primjere dobre prakse iz ETF-a u našim izdanjima iz novembra i decembra.

Eksterni linkovi