Ovo je prvi u jesenjem nizu primjera dobre prakse u studijama slučaja o kompanijama i preduzetništvu iz Evropske fondacije za obuku. Pogledajte nove primjere dobre prakse u novembru i decembru.

Izrael se ponosi najvećim brojem visokotehnoloških start-upova i najvećom stopom preduzetništva po glavi stanovnika u svijetu (Izraelski istraživački centar za istraživanje preduzetništva). Kao vodeća tehnološka i naučno-obrazovna mreža, ORT pomaže u razvijanju ovog uspješnog preduzetničkog ekosistema kroz inicijative koje uključuju više od 100.000 srednjoškolaca.

Jedna od takvih inicijativa je ORT-ov Program tehnološkog preduzetništva koji priprema završne razrede tehničkog i stručnog obrazovanja za ulazak u visokotehnološki i preduzetnički svijet rada.

Učenici koji učestvuju u projektu, pod vođstvom nastavnika i mentorisani od strane predstavnika kompanija, rade u multidisciplinarnim timovima kako bi identifikovali potrebe tržišta, a zatim dizajnirali i plasirali proizvod na tržište. Na taj način doživljavaju potpuni preduzetnički ciklus, od ideje do realizacije.

Nakon uspješnog pilota u 2013. godini, program sada obuhvata šest škola širom ORT mreže, u koje je uključeno više od 160 učesnika starosti od 16 do 18 godina i 24 nastavnika.

Dobitnik Nobelove nagrade za hemiju Dan Shechtman, koji se nalazi u upravnom odboru programa, kaže: "hi-tech, kreativnost i preduzetništvo idu ruku pod ruku. Ideja je da svako dijete u Izraelu podučimo preduzetništvo, kao što ih u nastavi podučavamo i matematiku, fiziku, hemiju i engleski jezik. "

Pretvaranje ideja u stvarnost

Ključni aspekt programa jeste da ni školski budžet ni specijalistička tehnička oprema nisu dostupni za razvoj proizvoda. Studenti moraju pronaći finansijsku podršku i partnere iz spoljnog svijeta, koristiti izvorne komponente online i uvjeriti kompanije da im omogućavaju da koriste njihove objekte van radnog vremena, kako bi proizveli svoj prototip.

Sve je to dio cilja stvaranja alternativnog studijskog okruženja, kao što nastavnik nauke i inženjerstva, Oren Lamdan, kaže: "To je stvarno učenje! Mi ohrabrujemo učenike da preuzmu rizike, iniciraju i inoviraju. "

Za učenicu May Shushan, ovaj pristup funkcioniše. "Kada upoznamo kompanije, shvatamo da radimo nešto stvarno", kaže ona. "Osjećam se kao odrasla osoba, kao da je to moj posao i želim to učiniti. Zabavno je!'

Još jedna važna karakteristika programa je njegova moralna svrha. Učenici se moraju usmjeriti na društveni izazov prilikom razvijanja svojih ideja, naglašavajući da preduzetništvo nije samo način da se bogati, nego sredstvo povećanja društvenog kapitala.

Usmjereni ka uspjehu

Preduzetništvo se bazira na hrabrosti da pokušate, i, ako ne uspijete, da imate hrabrost da počnete iznova. Zbog toga se dostignuća u programu ne zasnivaju na uspjehu finalnog proizvoda - učenici možda čak i ne proizvedu završni proizvod. Umjesto toga, postignuća se mjere u zavisnosti od toga koliko se dobro bore sa izazovima sa kojima se susreću na putu.

Putem svog preduzetničkog putovanja, učenici usvajaju vitalne životne i radne vještine i samopouzdanje. Pomaže im takođe da razviju preduzetničko i inovativno razmišljanje, kao i osnovne timskog rada i vještine komunikacije. Bez obzira na to da li nastavljaju svoj posao ili ne, bolje su opremljeni za uspjeh u stvarnom svijetu rada.

Ima i prednosti za školu. Učenici su motivisani, jer iz prve ruke gledaju kako se akademski predmeti primjenjuju u stvarnom svijetu. Ojačane su i veze sa lokalnom poslovnom zajednicom.

Prije svega, program je od pomoći u promjeni paradigme učenja. Nastavnik više nije izvor svih znanja, već je vodič i trener koji podržava učenike da postignu svoje ciljeve učenja. Pridobijanje nastavnika da se prebace sa 'majstora' u 'mentora' je važan korak koji zahtjeva vodstvo i ulaganja u razvoj nastavnika.

Najbolji savjeti za uspješan program preduzetništva:

  • učiti učenike da samostalno rade u multidisciplinarnim timovima
  • dovesti mentore iz poslovnog svijeta
  • fokusirati se na cjelokupno preduzetničko iskustvo, od ideje do realizacije
  • ohrabriti učenike da traže finansijsku podršku i partnere u spoljnom svijetu
  • ocjenjivati učenike na osnovu njihovog uspjeha pri savladavanju različitih faza procesa, a ne na osnovu uspjeha njihovog proizvoda.

Eksterni linkovi