Isle of Wight koledž i KSD TVET koledž u Mthathi, u Južnoj Africi, otpočeli su naše međunarodno partnerstvo u oblasti vještina još u avgustu 2016. godine, nakon što su dobili nagradu za pripremu za zapošljavanje. Za malo više od godinu dana, već se vidi nevjerovatan uticaj, poput uvođenja novih studijskih programa, učenika koji su svjesniji svog okruženja i jači odnosi u zajednici.

Uvođenje međunarodne saradnje

Kako bi se navikli na partnerstvo i međusobne načine rada, postavili smo uvodni projekat za učenike poslovnog smjera oba koledža.

Učenici sa Isle of Wight koledža koji su na 3. nivoa diplome za poslovanje završili su marketing zadatak koji je uključivao razvoj proizvoda i kreiranje upitnika za istraživanje tržišta. Učenici poslovnog smjera u Mthatha-u takođe su dizajnirali upitnik o istraživanju tržišta za svoje britanske vršnjake, promovišući lokalne zanatske proizvode. Učenici su se zatim sreli preko skype-a kako bi razmijenili svoje ideje.

Ovaj uvod u međunarodnu saradnju bio je savršen način da započnemo implementaciju naše međunarodne strategije kako bi naši učenici bili svjesniji svog okruženja. Učenici poslovnog smjera oba koledža imali su priliku upoznati nove kulture i upoznati se sa novim potencijalnim tržištima. Oni su takođe dobili priliku da se sastanu i sarađuju sa svojim vršnjacima u virtuelnom okruženju.

Unaprijeđivanje nastave i učenja

Od posjete koledžu Isle of Wight, gdje su upoznali učenike i naučili o učenju na bazi rada u Velikoj Britaniji, naši partneri iz KSD TVET koledža rade na uvođenju novih studijskih programa kako bi svoje nastavne planove usklađivali sa onim što su vidjeli i doživjeli u Velikoj Britaniji. Za učenike je uveden jednodnevni kurs za digitalni marketing. Koledž je takođe u procesu pretvaranja svoje biblioteke u centar za resurse učenja, koristeći model sličan onom koji je na Isle Wight koledž.

Jačanje odnosa

Osim okruženja koledža, oba partnera jačaju i odnose zajednica putem širenja naših aktivnosti i uspjeha.

KSD TVET koledž informiše zajednice u Južnoj Africi o radu partnerstva kroz posjete, sastanke i virtuelnu projektnu platformu. Oni sarađuju sa nizom organizacija, uključujući škole, crkve, biznise (kao dio programa koji se fokusira na učenje kroz rad i rada na radnom mjestu), okružnih i lokalnih opština i tradicionalnih lidera.

Na koledžu Isle of Wight, podijelili smo elemente našeg partnerstva sa Asocijacijom koledža (AOC) i Ofstedom kroz prikaze oko našeg koledža. Ovi prikazi takođe nam pomažu da podijelimo naš rad sa širom zajednicom tokom otvorenih večeri. Takođe smo kreirali namjenski letak koji promoviše naše partnerske aktivnosti lokalnoj biznis-zajednici na događajima koje organizuje Solent Local Enterprise Partnership.

Vrijednost međunarodnog partnerstva

Naše međunarodno partnerstvo vidimo kao ključni način pripreme učenika za život i rad u globalnom svijetu, bilo da se radi o međunarodnoj trgovini, karijeri koji uključuju kontakt sa različitim kulturama, ili samo bolje razumijevanje življenja u globalizovanom svijetu. Oba partnera planiraju izgradnju ove veze u budućnosti proširivanjem obuhvaćenih kurikulumskih oblasti i istraživanjem više mogućnosti za razmjenu dobre prakse.

Savjeti za uspješno međunarodno partnerstvo:

  • osigurajte da su svi partneri u potpunosti posvećeni stvaranju partnerstva i da izdvoje dovoljno vremena i resursa za realizaciju planiranih aktivnosti i postizanje željenog uticaja
  • budite fleksibilni - ciljevi se mogu promijeniti i neočekivani ishodi se mogu postići jer partneri postaju više upoznati jedni sa drugima, a radna dinamika se mijenja tokom vremena
  • počnite polako - nemojte biti pretjerano ambiciozni u ranim stadijima partnerstva
  • tražite potpunu podršku uprave i pokušajte održati uključenom isti grupu zaposlenih, kako bi održali nivo pouzdanja koje partneri imaju.

Saznajte više o međunarodnim partnerstvima u oblasti vještina na stranici Isle of Wight koledža.