De Montford University u Leicesteru jedan je od mnogih koji nude programe strukovne prakse s diplomom, koji se razlikuju od tradicionalnih programa, ali zadržavaju isti nivo akademske discipline. Zbližavajući poslodavce i pružatelje obuke, ovi programi osiguravaju nastavne planove relevantne za radno mjesto i šegrtima omogućavaju da svojim poslodavcima pridonese još za vrijeme školovanja.

Prednosti strukovne prakse nad univerzitetskim studijem

Često smatramo da je strukovna praksa / naukovanje / šegrtovanje kvalifikacija koja se temelji na radu i koja predstavlja alternativu nastavka školovanja do višeg i visokog stepena obrazovanja. Međutim, ovdje kandidati imaju drugačiju perspektivu, uključujući i alternativu univerzitetskim studijima:

  1. Strukovna praksa se zasniva na stvarnim poslovima koji uključuju relevantnu obuku.
  2. Šegrti su plaćeni i imaju ugovor o radu, te prava slična ostalim uposlenicima. Strukovna praksa je dostupna na mnogim nivoima. Moguće je početi od najnižeg, pa stići do nivoa diplome i dalje.
  3. Strukovna praksa s diplomom nudi prednosti visokog obrazovanja, ali bez uključenih troškova.

Za poslodavce

  1. Dok veći poslodavci plaćaju mali porez za strukovnu praksu bez obzira na to uzimaju li šegrte ili ne, sva preduzeća mogu imati koristi od subvencionirane visokokvalitetne obuke.
  2. Ako žele, preduzeća direktno sudjeluju u razvoju standarda strukovne prakse.
  3. Obuka je relevantna potrebama datog preduzeća i pomaže adekvatniom osposobljavanju i povećanju primjereno kvalifikovane radne snage.
  4. Šegrti uglavnom ostaju lojalni kompaniji koja ih je prvi zaposlila.

Za koledže, univerzitete i ostale pružaoce obuke

  1. Programi osiguravaju bolje veze s poslodavcima, što može dovesti i do drugih zajedničkih programa.
  2. Kombinacija akademske discipline i strukovnih vještina osigurava najbolje obrazovne mogućnosti.
  3. Jasni izvori finansiranja podrazumijevaju da učenici neće osjetiti finansijske izazove koje bi inače mogli.

Strukovna praksa s diplomom na univerzitetu De Montford

Iako se u ovom programu obično sudjeluje preko poslodavca, kandidati se mogu prijaviti na isti način kao i za normalne univerzitetske programe.

Strukovna praksa s diplomom podrazumijeva da šegrti dio vremena provode na univerzitetskim predavanjima, a dio na radnom mjestu, i zaposleni su za sve vrijeme trajanja kursa. De Montford u saradnji s lokalnim poslodavcima nudi programe iz oblasti kao što su certificirano upravljanje, kibernetička sigurnost, digitalna i tehnološka rješenja i razvojni inženjering. Osmišljavaju se i programi studija arhitekture, računovodstva i građevine.

U programima učestvuju poslodavci kao National Health Service, British Telecom, KFC i Policija Leicestershirea. Međutim, strukovna praksa s diplomom nije ograničena samo na veće organizacije. Mogu sudjelovati i mala preduzeća, pri čemu se najveći dio troškova pokriva eksterno.

Praktično iskustvo na radnom mjestu čini 80% obuke, što znači da i poslodavci i učenici profitiraju odmah, jer se za sticanje praktičnog iskustva ne mora čekati kraj programa. Kao i za svaku novu strukovnu praksu, ‘standarde’ osmišljavaju grupe poslodavaca usmjerenih na znanje, vještine i ponašanja potrebna za određeno zanimanje, koji se mapiraju prema univerzitetskim programima kako bi se osigurala relevantnost sadržaja i ishoda učenja.

Eksterni linkovi