Iznenadila bi vas činjenica da se škole, koledži, univerziteti i nastavnici u Velikoj Britaniji susreću sa sličnim izazovima u stručnom obrazovanju kao i njihove kolege sa zapadnog Balkana.

Britanski koledži su prošli kroz period intenzivnih promjena u proteklih nekoliko godina i bili su podvrgnuti stalnom restrukturiranju i velikim smanjenjima budžeta. Sve su ovo problemi koji se javljaju ne samo u Velikoj Britaniji, već i u cijelom svijetu.

Razgovaramo sa Džonom Mauntfordom, direktorom za međunarodnu saradnju Udruženja koledža. Sa preko 20 godina iskustva u ovoj oblasti Džon ima jedinstveni ugao gledanja na ove probleme i rekao nam je nešto više o tome kako možemo da ih prevaziđemo. 

KAKO SU SE BRITANSKI KOLEDŽI SUOČILI SA OVIM PROMJENAMA?

Izgleda da je jedina konstanta u savremenom dobu zapravo promjena. Britanski koledži su se suočili sa promjenljivom unutrašnjom politikom i strategijom finansiranja. Međutim, naš sektor je reagovao na ove izazove istrajno i proaktivno. Mi smo oblast koja se zasniva na promjenama i kao rezultat toga koledži se brzo prilagođavaju promjenama pravila sa kojima se suočavaju. Na institucionalnom nivou, naš nezavisni model u vođenju koledža podržava pragmatičan i fleksibilan odgovor promjenama. Ovo je takođe i model koji podržava preduzetnički duh i sposobnost prilagođavanja koja se bazira na osjećaju odgovornosti i dužnosti javnog sektora. Ovo je model koji je veoma koristan pri razvoju inovativnih rješenja za promjenljive potrebe.

KOLIKO JE U TOME BILA VAŽNA SARADNJA SA PARTNERIMA IZ DRUGIH ZEMALJA?

Rad sa inostranim partnerima je veoma važan dio funkcionisanja koledža. Obučavamo lidere da budu uspješni u vremenu globalizacije i važno je da im omogućimo da steknu prave vještine koje će im pomoći da budu uspješni u međunarodnom okruženju. Partneri iz drugih zemalja nam pomažu da im pružimo prilike za učenje kroz koje će razviti upravo ove vještine. Oni takođe pomažu koledžima da razmijene ideje i pristupe sa kolegama iz drugih zemalja što povećava kvalitet i stručnost u našem sektoru. Međunarodna aktivnost omogućava koledžima da se uključe u veće "system-to-system" programe i blisko sarađuju sa drugim britanskim tijelima uključenim u stručno obrazovanje i obuku.

KAO DIREKTOR ZADUŽEN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U UDRUŽENJU KOLEDŽA UPOZNATI STE SA STANJEM U STRUČNOM OBRAZOVANJU. PO VAŠEM MIŠLJENJU, ŠTA TO ČINI BRITANSKE KOLEDŽE VAŽNIM I SPECIJALNIM?

Nezavisan, fleksibilan i prilagodljiv model vođenja koledža omogućava im da pravovremeno reaguju na tržišne trendove i potrebe ekonomije. Mi organizujemo programe koji se zasnivaju na standardima koje je definisalo tržište i kvalifikacijama u koje poslodavci imaju povjerenja. Koledži imaju veoma jasan pristup kvalitetu koji obezbjeđuje da naši učenici budu spremni da naprave sljedeći korak, bez obzira na to da li se radi o zaposlenju ili daljem obrazovanju. Koledži veoma blisko sarađuju sa tržišnim i državnim partnerima kako bi svoje objekte opremili najnovijom opremom koja odražava radna mesta za koja se studenti spremaju. Cio sektor je posvećen razvoju stručne radne snage što za rezultat ima ljude koji su stručnjaci u svojoj oblasti, a istovremeno su obučeni da drže predavanja. Koledži su takođe posvećeni prenošenju stručnog znanja studentima koje će im biti potrebno na radnom mestu, kao i vještina koje će im biti potrebne do kraja života. Ovo podrazumijeva i uključivanje prenosivih, preduzetničkih i globalnih vještina u nastavni program.

SVJESNI STE DA PODACI SA TRŽIŠTA RADA POKAZUJU VISOK NIVO NEZAPOSLENOSTI MLADIH, ALI POSLODAVCI STALNO GOVORE DA IMAJU PROBLEMA PRI PRONALAŽENJU KANDIDATA KOJI IMAJU POTREBNE VJEŠTINE. KAKO BRITANSKE INSTITUCIJE STRUČNOG OBRAZOVANJA PLANIRAJU DA ODGOVORE NA OVU POTREBU ZA RAZLIČITIM VJEŠTINAMA?

Koledži veoma blisko sarađuju sa poslodavcima kako bi bili sigurni da organizuju kurseve koji će polaznicima pružiti vještine koje su potrebne tržištu. Ova saradnja se može bazirati i na nivou nastavnog programa kroz programe koji kombinuju učenje sa radnim iskustvom. Dobar primjer ovoga je trenutni fokus na stručne prakse. Ova saradnja može biti na sistemskom nivou uz kvalifikacije i nastavni program koje definišu tržišni standardi, a može biti i na lokalnom i regionalnom nivou kroz partnerstva sa lokalnim preduzetnicima. Pored saradnje sa poslodavcima, koledži veoma blisko rade i sa drugim institucijama. Uključenost poslodavaca ima veoma važnu ulogu u vođenju jednog koledža, kroz dizajn kurseva po mjeri i stalne sastanke na kojima se razmatraju potrebe za različitim vještinama. Koledži ne žele samo da reaguju na potrebe tržišta već i da budu proaktivni prilikom razumijevanja i odgovora na tržišne trendove. 

BLISKO SARAĐUJETE SA VELIKIM BROJEM INOSTRANIH PARTNERA. KOJE TRENDOVE U STRUČNOM OBRAZOVANJU PRIMJEĆUJETE U VELIKOJ BRITANIJI I OSTATKU SVIJETA?

Postoji sve jači trend bliske saradnje institucija stručnog obrazovanja i tržišta kroz organizovanje programa koji odgovaraju na potrebe poslodavaca i pružaju polaznicima vještine potrebne za zapošljavanje. Ovo je praćeno i smanjenom kontrolom države nad sektorom stručnog obrazovanja što vodi ka nezavisnijem modelu koji institucijama stručnog obrazovanja omogućava veću fleksibilnost i proaktivni pristup. Rezultat globalizacije je sve veći rast potražnje za transnacionalnim modelima stručnog obrazovanja koji promovišu obuke i kvalifikacije koje se mogu primijeniti i u drugim zemljama. Na globalnom nivou postoji i sve veća tražnja za visokim obrazovanjem kako bi se podržao razvoj ekonomije zasnovane na znanju, što za rezultat ima postepeno brisanje granica između stručnog i akademskog obrazovanja.

DA LI IMATE ODREĐENU PRIČU KOJU MOŽETE DA PODIJELITE SA NAMA O INSPIRATIVNIM PROGRAMIMA KOJE SU KOLEDŽI POKRENULI KAKO BI POMOGLI MLADIMA?

Stalno me inspiriše ogroman uticaj koji koledži imaju na život svojih studenata. Veoma mi je teško da izdvojim određen primjer, ali prijje nekog vremena smo pokrenuli projekat Evropske unije koji se bavio razmjenom različitih pristupa koji pomažu da dođemo do onih studenata koji trenutno nisu uključeni u obrazovni sistem, nisu zaposleni i ne pohađaju neki program obuke. Zaista me je iznenadila posvećenost koledža pri radu sa svim članovima zajednice bez obzira na izazove i teškoće sa kojima su se suočavali tokom tog rada. Na ličnom nivou, ja sam karijeru započeo radom sa studentima sa Kosova koji su tek stigli u Veliku Britaniju i trud koji koledži ulažu kako bi pomogli novim studentima da se uključe u naše zajednice je ogromna inspiracija.

ŠTA SU PO VAŠEM MIŠLJENJU KORISTI KOJE ĆE NASTAVNICI  U STRUČNOM OBRAZOVANJU IMATI OD NAŠE PLATFORME “VOCATIONAL EDUCATION EXCHANGE”?

Mogućnost da učite i razmjenjujete iskustva sa svojim kolegama je veoma važan dio profesionalnog razvoja. Mogućnost da ovo uradite na globalnom nivou, uz podršku British Council-a, je nevjerovatno vrijedna, posebno u modernom svijetu. Stručno obrazovanje postaje sve više globalizovano, poslovi za koje spremamo studente su sve više povezani sa potrebama globalnog poslodavca tako da je veoma važno imati stručnjake u ovoj oblasti koji mogu globalno da razmjenjuju iskustva kroz ovakve platforme.