Menadžer nastavnog programa, Oven Prajs je imao dosta drugačiji ugao gledanja kada je riječ o ovim izazovima i objasnio na koji način su neke od promjena kojima su podvrgnuti britanski koledži uticale na njegov posao. U nastavku, Oven nam je rekao nešto više o ovim izazovima i predložio načine kako da se suočite sa njima.