Svakog mjeseca ćemo sa vama podijeliti mišljenja nastavnika, predavača i drugih pojedinaca uključenih u stručno obrazovanje na zapadnom Balkanu. Ovog mjeseca razgovaramo sa Međide, nastavnicom koji ima veliku želju da uči, razvija svoje vještine i razmijeni svoja iskustva sa kolegama sa zapadnog Balkana i Velike Britanije:

Pošto imamo najmlađu populaciju u Evropi za nas je važno da su mladi dobro obučeni i spremni za radno okruženje. Zbog toga je za nas ključna saradnja i odnos između institucija stručnog obrazovanja i poslodavca. Trenutno, glavni izazovi su nepostojanje jasne strategije o ovom vidu saradnje. Za sada, ovi odnosi se zasnivaju na dobroj volji pojedinih kompanija koje pomažu studentima da steknu radno iskustvo za vrijeme školovanja.

- Međide Ćolaku, nastavnica u stručnom obrazovanju, Ymer Prizreni, Kosovo

Za mene je najveći izazov da pronađem način da motivišem učenike da uče i pomognem im da napreduju u svojoj profesiji.

- Bratislav Pejić, Profesor agencijskog i hotelskog poslovanja, Trgovačko-ugostiteljska škola Leskovac, Srbija

Najveći izazov sa kojim se suočavam je uspostavljanje dobre saradnje između škole i kompanija. Drugi veliki izazov je kako učenicima prenijeti znanje i vještine koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada kako bi se lako pronašli na radnom mjestu i u društvu.

- Goran Grozdanovski, profesor u sektoru turizma i ugostiteljstva, stručna škola Lazar Tanev, Skoplje, Makedonija

Nadamo se da ćemo tokom narednih mjeseci čuti utiske većeg broja nastavnika iz cijelog regiona kako bismo dobili bolju sliku o izazovima u vezi sa nezaposlenošću mladih i kako bismo podstakli diskusije o mogućim rješenjima za stručno obrazovanje

Podijelite i vi svoje utiske!