Jackie Galbraith nam je prošlog mjeseca predočila pristupe angažmanu poslodavaca za koje je koledž Ayrshire bio i nagrađivan. Ovog mjeseca koledž Ayrshire ponovo daje fantastične savjete o tome kako vi i vaša institucija možete poboljšati angažman s poslodavcima te raditi na popunjavanju sve većeg jaza između traženih i onih vještina koje stručno obrazovanje pruža:

1. Pobrinite se da poslodavci čuju za vas.

Poslodavcima redovno i intenzivno saopštavajte pozitivne primjere o prednostima njigovog angažmana sa vama. Iskoristite širok raspon platformi društvenih medija i redovno objavljujte vijesti u lokalnim novinama, poslovnim magazinima i stručnim biltenima. Objavljujte primjere svoje saradnje s poslodavcima na svojim i na drugim blogovima.

2. Idite poslodavcima - ne čekajte da oni dođu vama.

Vrijeme je poslodavcima dragocjeno, a posebno malim preduzećima; imajte to uvijek u vidu. Štedite njihovo vrijeme organizujući sastanke u njihovim prostorijama. Kada ih pozivate na događanja na koledžu, događaje organizujte onda kad to njima odgovara, npr. ranije ujutro ili krajem radnog dana.

3. Govorite s poslodavcima jezikom koji razumiju.

Većina poslodavaca o obrazovanju i kvalifikacijama zna samo ono što su sami iskusili u školi, koledžu ili univerzitetu. Nemojte koristiti termine koje oni ne razumiju - fokusirajte se na vještine koje im trebaju.

4. Pokažite poslodavcima u čemu je njihova korist.

Mnogim je poslodavcima već jasna korist saradnje sa koledžom. Nekima, međutim, nije. Prednosti rada s vama objasnite u terminima stručnije i motivisanije radne snage, povećanja produktivnosti, pomoći koju im možete pružiti pri zapošljavanju odgovarajućeg kadra itd.

5. Poslodavcima jasno predočite šta se od njih očekuje.

Većina se poslodavaca želi uključiti u obrazovni proces, često iz altruističnih pobuda - da bi učenicima pomogli da se lakše snađu na tržištu rada, punom izazova. Objasnite poslodavcima kako mogu najviše pomoći, npr. nudeći praksu, pripravništvo, pozivajući učenike na obilazak radnih pogona, gostujući na koledžu kao predavači.

6. Prihvatite kritike i saslušajte šta poslodavci imaju da kažu.

Ako poslodavci imaju kritike na račun sadržaja, predavanja ili relevantnosti predmeta koje nudi koledž, nemojte se braniti. Razgovarajte sa njima o onome što ih brine i o tome kako se to može riješiti.

Pokažite poslodavcima šta ste promijenili na osnovu informacija koje su vam oni pružili, npr. u sadržaju ili modelu programa. Ako im pružite konkretan dokaz da uzimate u obzir ono što oni kažu, oni će nastaviti svoj angažman. Ako se to ipak ne desi, nije isključeno da svoj angažman ne smatraju produktivnim, odnosno u njemu ne vide neku opipljivu korist.

7. Budite iskreni i realno im predočite šta možete isporučiti.

Poslodavci su poslovni ljudi i svakodnevno se sučavaju sa ekonomskim i operativnim ograničenjima. Ako im iskreno objasnite svoja ograničenja, oni će ih razumjeti. Pokušajte poslodavcu pomoći da pronađe ono što traži, čak i ako vi  niste u stanju da mu to isporučite. Poslodavac će cijeniti tu vrstu podrške; postoji vjerovatnoća da vam se u budućnosti obrati radi nečega što možete isporučiti.

8. Invest time in nurturing and maintaining relationships with employers.

Pri izgradnji novih odnosa s poslodavcima budite spremni da učinite i više nego što se od vas očekuje. Ako vam uloženo vrijeme i donese tek sitne dobitke, ti sitni dobici poslodavcima mogu značiti mnogo, posebno u slučaju malih preduzeća, a vi njima gradite dobru reputaciju.

9. Uključite se u rad poslovnih, trgovačkih i industrijskih organizacija.

Pridružite se lokalnim privrednim komorama, tijelima industrijskog sektora i stručnim udruženjima, te dajte velikodušan doprinos njihovom radu u smislu vremena, ideja i znanja. Dobićete pristup mrežama i stručnom znanju koji će vam omogućiti dublje razumijevanje vještina koje traže poslodavci.

10. Budite u toku sa najnovijim zbivanjima.

Uvijek budite u toku s najnovijim izvještajima, razvojem politika i novostima u sektorima industrije; pokažite poslodavcima kako vaš koledž reaguje na sve relevantne preporuke.