Da bi se popunio jaz između vještina potrebnih tržištu i onih koje nudi stručno obrazovanje, neophodna je saradnja sa poslodavcima. U ovom izdanju nam nekoliko institucija objašnjava svoj pristup ovom izazovu.