Nije teško razumjeti kako se koristi tehnologija, ali moglo bi se ispostaviti da je ključ uspjeha razumijevanje načina na koji se tehnologija može integrisati u stručno osposobljavanje učenika. Može li sektor stručnog osposobljavanja koristeći tehnologiju pomoći razvoju vješina koje doprinose zapošljivosti učenika?

JISC o ovoj temi ima opsežan izvještaj koji su odlučili podijeliti s nama. Njihova analiza predstavlja  početno istraživanje o ulozi tehnologije u podršci osposobljavanja učenika za svijet rada. Cilj istraživanja je pružiti pregled ključnih vještina koje traže poslodavci i mogućnosti koje koledži i univerziteti nude za sticanje tih vještina.

Cijeli izvještaj dostupan je besplatno, zajedno s ovim dodatnim resursima:

  • sažetak izvještaja (20 stranica)  –  ovaj dokument na jednostavan način izlaže sve osnovne pojmove i ključne ideje izvještaja; može poslužiti kao brza referenca i za sticanje uvida u ovaj projekat.
  • još deset analiza konkretnih primjera iz obrazovnih institucija – analiza deset slučajeva iz škola i ostalih organizacija sektora stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih pruža fantastične primjere aktivnosti osmišljenih za osposobljavanje učenika za zapošljivost u najširem smislu.

Šta možete očekivati u izvještaju?

Kompletan izvještaj je podijeljen na poglavlja; svako poglavlje istražuje po jedan zaključak izvještaja i predloge za poboljšanje postojeće prakse.

Ovo su poglavlja izvještaja, zajedno s kratkim primjerima sadržaja:

1. Uvod

Obuhvata pozadinu, cilj, metodologiju i rezultate istraživanja.

2. Istraživanjem su utvrđena četiri ključna izazova

Neki od njih su:

  • nedovoljna iskorištenost tehnologije u funkciji zapošljivosti
  • nestabilnost sredstava za podršku institucija u korištenju tehnologije u funkciji zapošljivosti.

3. Institucije imaju pet osnovnih načina korištenja tehnologije za osposobljavanje učenika

Ključni su digitalne komunikacije i interakcija s poslodavcima, te poboljšanje razvoja vještina koje doprinose zapošljivosti.

4. Tri načina kako programski timovi mogu poboljšati svoje djelovanje

Savjeti uključuju: cjeloživotna osposobljenost za rad u digitalnom svijetu je od presudne važnosti – učenike treba poticati da to shvate.

5. Početni pokazatelji dobre prakse u dva ključna područja

Dobra je praksa u osmišljavanje i izvođenje programa uključiti zapošljivost i tehnologiju u funkciji zapošljivosti.

6. Pet ključnih načina da se institucije bolje pripreme za uvođenje dobre prakse u tehnologiji u funkciji zapošljivosti

Primjeri za pripremu za podršku dobre prakse podrazumijevaju:

  • profesionalni razvoj osoblja s akcentom na zapošljivost i tehnologiju u funkciji zapošljivosti
  • poboljšanje komunikacije i saradnje radi podsticanja korištenja tehnologije u funkciji zapošljivosti.

7. Organi određenih sektora potencijalno mogu pružiti podršku na šest ključnih načina

To podrazumijava:

  • sektorske resurse - razviti koherentne sektorske resurse koji ciljaju na različite potrebe interesnih grupa kako bi interesnim grupama pružili informacije i zainteresovanima omogućili učešće u unapređenju zapošljivosti učenika.
  • sektorski online prostori za saradnju - razviti online prostore radi podržavanja saradnje interesnih grupa određenih sektora.

JISC je britanska neprofitna organizacija višeg i stručnog obrazovanja za digitalne usluge i rješenja. Više o njima i njihovim djelatnosima možete saznati na njihovoj internet stranici.

 

Eksterni linkovi