Paul McGarrigle iz North West Regional Collegea u Sjevernoj Irskoj kreirao je fantastičan Program stručnog osposobljavanja i Dnevnik učeničkog napretka, omogućivši tako jasan vodič za praćenje i usmjeravanje stručnog osposobljavanja svakog učenika.

Prvi od ova dva resursa, obimni (53 strane) Program stručnog osposobljavanja, Paul je kreirao na osnovu najnovijih standarda i smjernica City and Guilds-a.

Drugi resurs je prateći dokument ovog Programa: plan rada koji inspektorima omogućava praćenje napretka učenika tokom sticanja stručne kvalifikacije na britanskom Nivou 2, s naglaskom na ključne nastavne jedinice i ljude. 

Kompletni resursi: Program stručnog osposobljavanja i Dnevnik napretka učenika možete preuzeti besplatno: u nastavku!

Šta očekivati od Programa stručnog osposobljavanja 

Program stručnog osposobljavanja osmišljen je tako da nastavnicima omogući da za svakog učenika naprave sveobuhvatan program osposobljavanja. Program je podijeljen u tri glavne kategorije. Ovo su ukupni ciljevi i očekivani rezultati:

1. Planiranje karijere i izrada prijava za posao

Cilj ove nastavne jedinice je učeniku pomoći da identifikuje odgovarajući posao, program obuke ili kurs i da se za njega prijavi. Učenik će na kraju biti u stanju:

  • odabrati prikladnu karijeru
  • prepoznati posao, program obuke ili kurs koji mu odgovara
  • razumjeti kako da pripremi CV
  • identifikovati svoje vještine, osobine, iskustvo i kvalifikacije, te sastaviti svoju biografiju
  • razumjeti kriterijume izbora kandidata za intervju
  • opisati kako su kandidati odabrani za intervju za posao, trening program ili kurs.
  • prijaviti se za posao, program obuke ili kurs
  • razumjeti proces intervjuisanja.

2. Prava i odgovornosti na radnom mjestu

Cilj ove nastavne jedinice je učeniku pomoći da shvati da svi zaposleni imaju prava i odgovornosti, te zašto su važna pravila zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

3. Vještine, odlike i stavovi koji pozitivno djeluju na učenje i rad

Cilj ove nastavne jedinice je učeniku pomoći da identifikuje osobine, stavove i ponašanja koja pozitivno djeluju na učenje i rad, te da uvidi vlastite razvojne potrebe. Učenik će na kraju biti u stanju:

  • prepoznati niz osobina, stavova i ponašanja koja pozitivno utiču na učenje i rad
  • razumjeti vlastite razvojne potrebe.

Evaluacija i resursi

Sve tri kategorije procjenjuju se kroz nekoliko specifičnih, detaljnih kriterijuma. Svako pitanje prati odgovarajući kriterijum, što učeniku pomaže u donošenju odluke, kao i potpuni, korisni obrasci za svako pitanje. Inspektori mogu pratiti učenički napredak koristeći drugi resurs, Dnevnik učeničkog napretka:

Šta očekivati od Dnevnika učeničkog napretka

Šta očekivati od Dnevnika učeničkog napretka

Dnevnik učeničkog napretka je izvrsna dopuna Programu stručnog osposobljavanja.  Nastavnicima i inspektorima stručnog obrazovanja ovaj Dnevnik omogućava planiranje očekivanog napretka učenika i omogućava im da, razmatrajući ostvareni napredak, uvijek imaju u vidu željeni cilj.

Predloženi obrazac koristi britansku stručnu kvalifikaciju na Nivou 2 (Level 2 NVQ Diploma) za vodoinstalatere (kućne instalacije vodovoda i grijanja), ali sadržaj se lako može prilagoditi i za druge stručne predmete.

Dnevnik učeničkog napretka je podijeljen na sekcije koje prate podjelu Programa stručnog osposobljavanja, što pojednostavljuje i olakšava procjenu i promišljanje napretka i usmjerenja pojedinog učenika.   

Paul McGarrigle ima deset godina iskustva kao predavač na teme vodovodnih instalacija, obnovljivih izvora energije, zapošljivosti i ličnih / društvenih vještina i kompetencija, te tehnika za poboljšanje poslovanja. 

City and Guilds je jedna od najvećih međunarodno priznatih organizacija za akreditaciju. City and Guilds su vodeća organizacija za razvoj vještina. Njihove usluge podjednako koriste institucije koje pružaju stručnu obuku, poslodavci i pripravnici - svi u cilju zadovoljenja potreba svakog modernog radnog mjesta. Da biste saznali više o njihovim djelatnostima, posjetite njihovu internet stranicu. 

Eksterni linkovi