John Mountford je direktor za međunarodne odnose Udruženja koledža / Association of Colleges. John u ovom kratkom videu objašnjava kako ovo Udruženje sarađuje sa školama i koledžima, na koji način osigurava da se u obrazovnim institucijama stiču temeljne vještine primjerene potrebama poslodavaca, te kako ta činjenica učenicima omogućava da škole napuste s iskustvom i vještinama relevantnim i korisnim za svijet rada. John iznosi i neke od prednosti postojećeg sistema stručnog osposovljavanja u Velikoj Britaniji.