Sino – British College (SBC) nudi svoj vrlo opširan Priručnik osmišljen za vrlo specifičan cilj: povećanje zapošljivosti studenata.

Šta pruža ovaj Priručnik?

SBC je pojednostavio koncept 'povećanja zapošljivosti' razdvojivši ga na tri elementa koja se smatraju neophodnima za poboljšanje zapošljivosti:

1. Razvoj karijere, učenje i usavršavanje - temelj

Učenje o razvoju karijere počinje od prve godine i odvija do završetka studija. Ovaj proces je osmišljen tako da olakša razvoj samosvijesti, svijesti o mogućnostima, učenje o donošenju odluka o karijeri i tzv. tranziciono učenje. Studenti tokom treninga za razvoj karijere prepoznaju vlastite snage, motivaciju, vrijednosti, karakteristike, razvijaju autorefleksivan stav prema akademskom radu i vannastavnim aktivnostima, utvrđuju buduće ciljeve svoje karijere i osmišljavaju kratkoročne / srednjoročne planove razvoja karijere."""

2. Veze s industrijom – povezivanje studenata s poslodavcima

CSD je uspostavio strateške programe koji obuhvataju studentske projekte / projekte u radnom okruženju, posjete preduzećima, odbore strukovnih instruktora, korporativne stipendije, male poslovne sajmove, simulirane intervjue, te još mnogo toga. Zahvaljujući ovim programima, studenti mogu stečena znanja primijeniti u praksi, produbiti saznanja o radnom okruženju, vrijednostima, komunikacijskim vještinama, te dokazati postignuća u razvoju odgovarajuće vještine koja doprinosi njihovoj zapošljivosti."

3. Umrežavanje studenata – stalna podrška

SBC International Alumni Association (SBCIAA) osnovana je 2011. Već dugo razvija izuzetno snažnu platformu koju diplomci koristite za umrežavanje sa svim bivšim sudentima, za razmjenu iskustava, ažuriranje baze znanja, traženje potencijalnih poslovnih mogućnosti, promociju razvoja karijere, itd.

Bivši studenti održavaju međusobne kontakte, kao i kontakte sa SBC, kroz brojne kanale, ne samo putem interneta. Da bi svojim bivšim studentima omogućio razmjenu informacija, SBC redovno održava tzv. profesionalni salon. Pored toga, SBCIAA redovno posjećuje preduzeća u kojima rade njihovi bivši studenti; tako dobijaju povratne informacije o učinku svojih svršenih studenata i pomažu im da shvate put održivog razvoja karijere.