Zapošljivost i temeljne vještine – Ovog mjeseca istražujemo višestruke prednosti ulaganja napora u razvoj temeljnih vještina učenika; učenike tako pripremamo da obrazovni proces napuste potpuno spremni za ulazak u svijet rada. Ne potcjenjujte važnost samopouzdanja! Ovdje možete naći mnoštvo nastavniih sredstva kojima učenicima možete pomoći da razviju vještine koje dopronose njihovoj zapošljivosti.