Tim za podršku učenicima sa dodatnim potrebama u učenju smješten u Makedoniji

Iako često inspirativna, nekada se pretpostavlja da znanja na visokom nivou na događajima kao što su konferencije ne dovode uvijek do trajnih saradnji ili posljedica. Međutim, na konferenciji u Makedoniji je rezultiralo zajedničkim projektom za unapređenje inkluzivnog obrazovanja velikog broja škola u regiji, uključujući podučavanje tima specijalista posvećenog radu sa učenicima sa dodatnim obrazovnim potrebama u jednoj školi u Skoplju.

U 2014. godini British Council je organizovao konferenciju kako bi istražili inkluzivno obrazovanje.

Konferencija je bila organizovana u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i treninge, Ministarstvom obrazovanja i nauke u Makedoniji, i partnerima Open the Window i OSCE-om. Konferencija je bilo jako posjećena od strane donosioca odluka kao i stručnih i akademskih predstavnika.

Naredne godine, ASUC Boro Petrusevski, srednja stručna škola smještena u Skoplju koja je učestvovala na prvoj konferenciji obratila se British Council-u sa prijedlogom. Iako je škola prepoznata kao jedna od najinkluzivnijih škola u Makedoniji, i dalje su se susretali sa izazovima i željeli da poboljšaju svoju sposobnost pružanja inkluzivnog obrazovanja. Ova škola je jedna od šest škola u Makedoniji koje su nagrađene regionalnim grantom podrške od strane Europske unije i koja se obratila British Council-u da radimo zajedno kako bi ispunili izazove pred kojima se škola našla.

Boro Petrusevski je škola koja je predana nastavi svih učenika bez obzira na njihovo porijeklo: veliki broj učenika dolazi iz zajednica koje su u nepoželjnim položajima iz urbanih ali i ruralnih sredina; mnogi su pripadnici raznih etičkim manjinskih grupa i spadaju pod grupe koje su u riziku da budu društveno izolovane; neki su čak iskusili i nasilje u porodici. Bez obzira na to što prednjače u inkluzivnom obrazovanju, nastavnici u Boro Petrusevski imaju učenike sa kojim imaju probleme pri nastavi.

Kako bi pomogli, u saradnji sa školom, British Council je organizovao drugu dvodnevnu konferenciju sa ciljem nadogradnje ideja prethodno diskutovanih o transformaciji učenja u praktične rezultate.

British Council je spojio predstavnike 14 srednjih stručnih škola, tri osnovne škole, uključujući jednu obrazovnu ustanovu za djecu sa posebnim potrebama i nekoliko univerziteta.

Prisutni su bili takođe donosioci odluka iz Ministarstva obrazovanja, Ministarstva rada i socijalnih politika i predstavnici 12 nevladinih organizacija. Više od 100 ljudi je prisustvovalo prvom danu konferencije i naučilo o zakonima u Velikoj Britaniji i praksama koje se koriste po pitanju inkluzivnog obrazovanja. Između ostalog, konferencija se bavila pitanjem kako pomoći učenicima sa poremećajem pažnje i poremećajem hiperaktivnosti (ADHD) kao i disleksijom i učenicima koji su u riziku od društvenog isključenja.

Drugi dan konferencije je bio više fokusiran namjenski. Prisutnim u manjem broju, dva British Council konsultanta su ponudili praktične savjete o tome kako identifikovati i pomoći studentima sa dodatnim potrebama pri učenju.

Kao rezultat konferencije, škola Boro Petrusevski je odlučila da napravi tim stručnjaka kako bi adresirala izazove sa kojim se škola susreće. Tim će biti posvećen radu sa učenicima sa dodatnim potrebama pri učenju i pokušati implementirati ideje koje su diskutovane na konferenciji.

British Council će nastaviti svoju saradnju sa školom Boro Petrusevski kao i drugim školama u Makedoniji kako bi dijelili primjere dobre prakse i istražili mogućnosti napretka u obrazovanju.

Kako bi podijelili ideje koje su predstavljene na konferenciji sa još širom publikom uključili smo resurse koje su koristili naši konsultanti: deset savjeta - okvir za inkluzivnu nastavu i učenje. Nadamo se da će Vam ovi resursi pomoći da zadovoljite potrebe svih svojih učenika.

Ukoliko želite da komentarišete ovaj članak, molimo Vas pošaljite e-mail na VEE@britishcouncil.org i pridružite se razgovoru. Ovdje saznajte više o mogućnosti da predate svoj članak.