Od prvog izdanja koje je objavljeno u aprilu, magazin Vocational Education Exchange je sada dostupan u osam zemalja Zapadnog Balkana i Centralnog Kavkaza, i imao je preko 100.000 posjeta. Sada je dostupan na devet jezika pa može da ga čita preko 150.000 nastavnika koji se bave stručnim obrazovanjem.

Naši čitaoci imaju priliku da pročitaju tekstove i materijale koji su pisani u Velikoj Britaniji, kao i da podijele sopstvene primjere i ideje. Nadamo se da će nakon ovog probnog perioda, zaposleni u stručnom obrazovanju iz cijelog svijeta dobiti priliku da urade isto!

Peto izdanje je bilo najpopularnije u većini zemalja, u kom smo najviše govorili o šansama za zaposlenje i ključnim veštinama. Jedino su čitaoci u Kosova i Srbije bili više zainteresovani za treće izdanje, koje se ticalo uključenosti poslodavaca.

U magazinu smo imali tekstove koje je pisalo preko 40 britanskih autora, a najčitaniji su bili oni koju su davali savjete, analizirali praktične primjere ili nudili korisne materijale čitaocima.

Naši čitaoci dosta razmišljaju o budućim karijerama mladih ljudi sa kojima rade. U vrhu naše liste najčitanijih tekstova su oni koji pomažu nastavnicima da pripreme mlade za buduće radno mjesto, omoguće učenicima da nauče vještine koje će im biti potrebne, pokažu mladima kako da pravilno koriste LinkedIn i kako da postignu uspjeh na globalnom tržištu rada.

Posmatrajući sve što smo postigli u 2016. godini, uvjereni smo da je naš magazin proširio vidike i naveo naše čitaoce na razmišljanje. Nadamo se da smo sa vama podijelili materijale i alate koji mogu praktično da se iskoriste u učionicama širom svijeta.

Nova godina nam se približava i želimo još bliže da sarađujemo sa vama. U januaru ćemo sprovesti istraživanje da bismo otkrili kako je naš magazin uticao na vaš rad i kako možemo da ga poboljšamo. Pored toga, pokrećemo i našu kliniku za vještine.

Nadamo se da ćete uživati u decembarskom izdanju i želimo vam sretnu Novu godinu.