Prošlog mjeseca, sa vama smo podijelili savjete koji su vam objasnili kako digitalna tehnologija može da unaprijedi predavanje i učenje. Ovog mjeseca se fokusiramo na stvari koje smo naučili i uspjehe koje smo postigli.

Glasgow College je uspješno počeo da koristi elektronsko ocjenjivanje koje digitalno prati napredak učenika, komentare nastavnika i uspjeh koji su postigli. Inspirisani ovim načinom ocjenjivanja, sa vama želimo da podijelimo deset razloga zbog kojih ono pomaže učenicima da saznaju više iz komentara nastavnika, podstiče na razmišljanje o tome šta su postigli i proslavlja uspjeh svakog učenika.

Podstiče na razmišljanje o tome šta smo postigli:

  • Prati uspjeh tokom vremena – elektronsko ocjenjivanje čuva informacije koje su bitne za učenje i pomaže učenicima da prate svoj uspjeh tokom određenog vremenskog perioda. Otkrili su da je ova vrsta ocjenjivanja omogućila učenicima da ponovo pregledaju svoje stare zadatke i nauče nešto iz svojih grešaka. Učenici su bili motivisani da vide neprekidan aspekt učenja.
  • Detaljna slika uspjeha u učenju – upotreba elektronskog ocjenjivanja pomaže učenicima da sastave detaljnu sliku svog uspjeha. Pisani zadaci mogu digitalno da se čuvaju, ali ima još mnogo načina na koji mogu da se ostvare potencijali ovog načina ocjenjivanja. Video snimci, fotografije i audio klipovi takođe mogu da pomognu učenicima da dožive kompletnu sliku svog iskustva u stručnom obrazovanju.
  • Postavljanje specifičnih pitanja – podstaknite svoje učenike na razmišljanje kroz postavljanje pitanja. Ugradite ovo u elektronsko ocjenjivanje. Možete da ih pitate da detaljno opišu praktične aktivnosti koje su prošli, kvalitet i preciznost svog rada, metode koje su koristile, svoje viđenje procesa učenja.
  • Lakši pristup komentarima nastavnika – čuvanje komentara na jednom mjestu omogućava učenicima da im pristupe onda kada su spremni. Ovakve komentare je teže izgubiti nego one zapisane na papiru. Upotreba elektronskog ocjenjivanja olakšava učenicima da shvate komentare i ideje nastavnika.

POBOLJŠAVA UČENJE NA OSNOVU KOMENTARA NASTAVNIKA:

  • Prati razvoj učenika – elektronsko ocjenjivanje omogućuje nastavnicima da prate uspjeh učenika tokom vremena. Nastavnici na ovaj način mogu da vide u kojim oblastima učenici napreduju i lakše prepoznaju učenike kojima je potrebna pomoć.
  • Olakšava ocjenjivanje odsjeka – ovaj način ocjenjivanja je pomogao koledžu da poboljša procese ocjenjivanja čitavih odsjeka. Nastavnici su mogli da pokažu da su njihovi komentari bili jasni i od pomoći učenicima.
  • Uvođenje inovacija u fazama – primjena digitalnih tehnologija u učionicama može da stvori izazove. Međutim, ove izazove možemo da prevaziđemo ukoliko polako uvodimo promjene. Koledž je ovo primjenio tako što je prvo uveo elektronsko ocjenjivanje za samo 50 učenika. Ovaj broj se kasnije povećavao nakon što se veći broj nastavnika navikao na novi sistem.

Isticanje uspjeha učenika i drugi korisni savjeti:

  • Isticanje uspjeha – čuvanje informacija o radu učenika na jednom mjestu im pomaže da pokažu svoja dostignuća drugima. Posebno je važno to što učenici nakon završetka kursa imaju jedan dokument u kome je detaljno opisan proces kroz koji su prošli i njihov uspjeh tokom njega, koji mogu da pokažu potencijalnim poslodavcima.
  • Upotreba programa sa kojima su upoznati – ovaj način ocjenjivanja mora da bude dostupan i učenicima i nastavnicima. Upotreba programa sa kojim su upoznati i nastavnici i učenici pomaže u prihvatanju promjena i povećava njihovu uključenost. Prema koledžu, Microsoft paketi su veoma laki za upotrebu, ali ukoliko želite profesionalni utisak koji će se svidjeti budućim poslodavcima, možete da koristite i program "iBooks Author".
  • Inkluzivna nastava – disleksični učenici mogu da sačuvaju svoj rad u formatima koji im odgovaraju. Koledž je došao do zaključka da disleksični učenici mnogo lakše pristupaju komentarima nastavnika, imaju više samopouzdanja i bolje pokazuju svoja dostignuća.