Svi mladi su zainteresovani za svoju radnu budućnost i mnoge škole im pružaju neki oblik  profesionalne orijentacije, ali malo škola učenicima pruža mogućnost da se licem u lice sretnu s ljudima koji rade na različitim poslovima u potencijalno zanimljivih sektorima.

Opšte je poznato da su mladi posebno osjetljivi na stavove profesionalaca koje sreću u okruženju obrazovnih ustanova; mladi uglavnom smatraju da im takvi kontakti pomažu da se odluče za određenu karijeru (Education & Employers Taskforce, 2012 / Operativna grupa Obrazovanje i poslodavci, 2012).

Dakle, šta pomaže uspješan ulazak mladih ljudi na tržište rada ?

Career WorkOut

U Milton Keynesu, Velika Britanija, naša obrazovna neprofitna organizacija Worktree pilotira šemu pod nazivom Career WorkOut koja uključuje sve učenike od 11-18 godina starosti u tri škole. U jednosatnim sesijama učestvuju grupe od po 30 učenika i osam gostiju - volontera iz svijeta rada. U svakom trenutku po tri do četiri učenika ispituju jednog gosta o njegovom radu i poslodavcu, a grupe se smjenjuju svakih sedam do osam minuta.    

Model Career WorkOut je djelotvoran i, što je podjednako važno, replikabilan. Vjerujemo da bilo gdje u svijetu nastavnici mogu koristiti ovaj model da bi učenicima pomogli u promišljanju radne budućnosti.

Između septembra 2015. i marta 2016. godine, 2.832 mladih sastalo se s 572 gosta s kojima su razgovarali o njihovom radu. Na bazi informacija koje su učenici davali neposredno prije i nakon tih sesija, zapaža se porast od 19 posto u stepenu samopouzdanja učenika da donesu odluku o željenoj karijeri, i porast od 23 posto u stepenu samopouzdanja da vode razgovor s nepoznatim odraslim ljudima, te porast od osam procenata u stepenu posvećenosti učenju i ostvarivanju rezultata.

„Čuo sam mnogo novih ideja za to kako da ostvarim svoje buduće ciljeve i kako da iskoristim iskustva koja mi se nude", rekao je jedan od naših 16-godišnjih učenika.

Tony Nelson, nastavnik u Hazeley Academy, kaže: „Reakcije učenika i osoblja snažno ukazuju na zaključak da sesije Career WorkOut pozitivno utiču na aspiracije, ličnu viziju i motivaciju učenika, i to na gotovo dramatičan način. Za više od dvije decenije iskustva u obrazovanju nisam naišao na program kojim se ovi ciljevi tako efikasno postižu na tako širokom spektru učenika, a uz minimalna ulaganja u smislu vremena i novca."

I među zaposlenicima koji su volontirali primjećuje se visok nivo zadovoljstva: 99 posto volontera slaže se (od čega 49 posto 'u potpunosti') s izjavom da su se tokom sesija osjećali cijenjenima, a 62 posto se 'u potpunosti slaže' s izjavom: „Nakon ovoga imam pozitivniji odnos prema svom radu", što sugeriše i na mogućnost rasta produktivnosti."

„Učešće na sesijama Career WorkOut pomaže mi da izađem iz bazičnih okvira svog posla, pruža potpuno drugačije okruženje i omogućava da shvatim šta me inspiriše, te nudi različite perspektive"

-Andy Perry, viši menadžer banke NatWest

Pošto sesije Career WorkOut traju samo sat vremena, gotovo svi gosti iz svijeta rada navode spremnost za ponovno učešće, što školama omogućuje razvoj dubljih i produktivnijih odnosa  s lokalnim poslodavcima.

Model Career WorkOut pokazao se efikasnim ne samo u Velikoj Britaniji nego i u Ugandi, Kini i Indiji. Izvedba zaista nije komplikovana, a dva glavna elementa su:

  • Mobilizacija volontera iz svijeta rada, idealno bar osam gostiju na grupu od 30 učenika. Gosti mogu biti vaše kolege, ili ljudi zaposleni u preduzećima u neposrednoj blizini škole, vaši prijatelji ili rođaci – poenta nije u njihovom položaju u radnoj organizaciji nego u njihovom autentičnom iskustvu rada.
  • Organizacija jednosatnih sesija tako da učenici budu spremni gostima postavljati pitanja o njihovim poslovima, a da se gosti osjećaju ugodno te iskreno odgovore na pitanja.

Mi planiramo da se Career WorkOut u našem rodnom gradu, Milton Keynesu, održava u svakoj srednjoj školi  –  za svaku starosnu grupu po jedna jednosatna sesija godišnje, osam gostiju bi svaki put bili drugi ljudi  –  tako da svi učenici u toku školovanja upoznaju i intervjuišu 50 gostiju iz svijeta rada.

Za škole Milton Keynesa, goste pronalazi i sesije organizuje Worktree. Ali čuli smo mnogo priča o školama i nastavnicima koji to rade sami.

Pokušajte i vi! Učenicima ova vrsta angažmana podiže samopouzdanje; susreti s raznim ljudima i tuđa iskustva iz svijeta rada pomažu učenicima da se lakše opredijele za neku karijeru. Više o tome kako smo mi to postigli možete saznati na Worktree websiteu.

Eksterni linkovi