Ustaljeni modeli stručnog usavršavanja obično podrazumijevaju obuke koje vode stručnjaci i koje su prilagođene potrebama svakog nastavnika. Govorimo o kontinuiranom stručnom usavršavanju koje prati iskustva i učenje nastavnika, što doprinosi poboljšanju budućih aktivnosti u organizovanju nastave.

Međutim, koledž Stivenson koji se nalazi u Velikoj Britaniji istražuje drugačiji model: razvoj kroz grupne obuke.

Ovaj model je bio veoma uspješan u pružanju podrške tokom predavanja i učenja.

Ovaj model je definisao Majkl Filding kao "obuku koja funkcioniše kroz interakciju i pomaže učesnicima da se otvore i podijele svoja iskustva sa drugima". Pristup se razlikuje od kontinuiranog usavršavanja zato što podrazumijeva interakciju i međusobni razvoj pojedinaca i organizacija i zbog toga što prepoznaje da svaka strana u toj interakciji ima nešto da ponudi. Proces često koristi informacije dobijene istraživanjem, koje uključuje i zajedničko ispitivanje.

Svjestan ovih činjenica, koledž Stivenson je započeo saradnju sa još četiri koledža i grupom stručnjaka u oblasti kreativnih tehnologija među kojima su bili veb dizajneri, animatori, filmski studio i izdavači kako bi napravili zajednicu učenja. Željeli su da ova zajednica, kroz saradnju i razmjenu ideja, poboljša proces dizajniranja nastavnog programa. 

Svi partnerski koledži su pozvani na zajedničke obuke i sastanke prije početka projekta, na kojima su davali svoje ideje za nastanak novih materijala nastavnog plana. Učesnici su se nakon toga sreli sa stručnjacima iz različitih oblasti kako bi diskutovali i razmijenili ideje o najboljim načinima za nastanak ovih materijala. Ovo je uključivalo i razgovore o vještinama i procedurama koje bi doprinijele ovom procesu. Nakon što su materijali napravljeni, svaki od koledža je bio uključen u procjenjivanje njihovog kvaliteta. Stivenson je prikupljao kvalitativne i kvantitativne podatke partnerskih koledža, a istovremeno je sprovodio interni proces ocjenjivanja sa nastavnicima. Organizovali su i fokus grupe sa učenicima kako bi ocijenili rezultate projekta.

Zaključili su da je ovaj model usavršavanja bio veoma uspješan pri razvoju materijala za učenje i unapređenju vještina nastavnika.

Sastanci povodom razvoja materijala – na kojima su učestvovali nastavnici predmeta stručnog obrazovanja kao i stručnjaci iz oblasti komercijalnog dizajna – su bili veoma produktivni pri izradi odgovarajućih materijala. Ovi sastanci su pogotovo bili korisni pri izradi inovativnih digitalnih materijala koji su predstavljali kombinaciju praktičnog iskustva dizajnera i svjesnosti nastavnika o potrebama njihovih učenika.

Proces ocjenjivanja i uključenost različitih koledža pružili su nastavnicima priliku da naprave različita unapređenja, podstakli na razmišljanje o samom programu ali i učenje na osnovu iskustva drugih.

Pročitajte više o ovom projektu.