Novi Sad Business School pomaže studentima da ostvare profesionalne i praktične vještine kao i akademsko i teorijsko znanje.

Aleksandra Vujko je pisala o tome.

Kulturne, ekonomske i društvene promjene kreiraju potrebu za drugačijim pristupom obrazovanju. Globalizacija koja povećava međunarodnu nezavisnost, kreira nova znanja i prikazuje zastarjelost starih znanja znači da profesori i studenti moraju biti spremni za promjenu i nove prilike.

Kada razmišljamo o riječi obrazovanje često mislimo o formalnom obrazovanju koje se odvija u osnovnim i srednjim školama. Ipak, ovo nije jedini oblik obrazovanja. Postoje mnogi oblici neformalnog obrazovanja. Oni mogu uključivati različite programe za različite profesije, trening za nove zaposlene, profesionalni razvoj za zaposlene ili ako idemo šire, edukacija populacije kroz javne kampanje.

Kontrastno eksplicitnom znanju, koje nam pomaže da "znamo šta", prešutno znanje nam pomaže da razumijemo "kako". Prešutno znanje je nešto što se često ne može naučiti čitajući knjige; za njega je potrebno adresiranje stvarnih problema i praksi, koje se veže na iskustva, ideale, intuiciju, vrijednosti, kreativno mišljenje, emocije, vještine i stavove. Prešutno znanje u obrazovanju može biti kritičko ulaz u proces inovacije.

Kako bi pružili svojim studentima praktično znanje, Novi Sad Business School nudi alternativni tip rada integrisanog iskustva učenja kroz mnogobrojne uspješne kompanije i korporacije.

Novi Sad Business School poziva eksperte iz vlade, industrije, tržišta, turizma i hotelijerstva da dijele sa studentima svoja iskustva.

Od velike važnosti je unaprijediti akademsko-industrijska partnerstva i uključiti industrije u obrazovanju kroz profesionalni rad, kao i podstaknuti profesore da sprovode istraživanja, objavljuju radove i učestvuju u različitim projektima. Oni su usvojili model kako bi pomogli kreiranju odnosa i interakcija između nastavnika, studenata, organizacija koje su uključene kao i šire lokalne zajednice. Ideja je da se pripreme studenti za sve aspekte rada i pruži praktično znanje za nastavnike i profesore.

Ocjenjivanje kvaliteta obrazovanja je od velike važnosti u procesu osiguranja da studenti steknu praktične vještine. Ocjenjivanje mora biti ne samo mjera efekata učenja na individualne studente već i suma studentskih iskustava definisanih u značajnom sistemu 'indikatora rada'. Može biti teško mjeriti posljedice obrazovanja budući da su mnogi rezultati vidljivi tek mnogo kasnije u profesionalnim i društvenim aktivnosti sada već bivšeg studenta. Međutim, ovo je tek još jedan razlog zbog kojeg se treba mjeriti kvalitet obrazovanja.

Ukoliko želite da komentarišete ovaj članak, molimo vas da pošaljete email na VEE@britishcouncil.org i pridružite se razgovoru. Ako želite da pošaljete svoj članak, saznajte više ovdje.