Komunikacija je nešto više od verbalnog razgovora dvoje ljudi; ona se zasniva na vašoj percepciji toga kako svijet reaguje na vas i kako vi odgovarate na tu reakciju.

Odnos koji imamo sa svijetom oko nas može biti razložen na veliki broj segmenata među kojima su: naši odnosi sa nama samima, prijatelji i porodica, aktivnosti, mjesta i trenutci. Kada vodite određenu aktivnost, bez obzira na to da li je u pitanju čas nekog stručnog predmeta ili sastanak višeg rukovodstva, vaše ponašanje utiče na ponašanje ljudi oko vas.

Komunikacija je sedam procenata verbalna i čak 93 procenta neverbalna. U neverbalnom dijelu, 55 procenata se svodi na govor tijela, a 38 procenata na način na koji nešto izgovarate. Ono što radimo sa svojim tijelom ima veliki uticaj na ljude oko nas, posebno one na koje želimo da utičemo. Evo nekoliko savjeta kako da efektivno koristite položaj svog tijela i prostor oko vas.

Izraz lica

Kada se obraćate publici, vaše lice ima moć da podigne ili spusti samopouzdanje. Ukoliko ne održavate kontakt očima sa svojim slušaocima, ili vaš izraz lica nije u skladu sa onim što govorite, distanciraćete svoju publiku od sebe i svoje poruke.

Osmjeh ima veliki potencijal, čak i onda kada ne možemo da vidimo osobu dok se smije, možemo da osjetimo taj osmjeh putem telefona ili vidimo kada se neko "smije očima", što stvara osjećaj topline. Jedan od glavnih načina da izgradite dobar odnos sa nekim koga slušate jeste klimanje glavom i osmjehivanje. Osmjeh može biti važniji od razgovora kada prolazite pored nekoga u hodniku. Ovi mali momenti će u trenutku poboljšati sliku o vama u glavi onoga koji prima poruku.

Koraci koji će vam pomoći:

1. Smiješite se

2. Održavajte kontakt očima. Ukoliko govorite pred grupom, važno je povezati se sa ljudima koji se nalaze u različitim dijelovima prostorije.

3. Klimajte glavom

Određivanje "pozicija u prostoru"

Sjetite se nekog negativnog iskustva. Razmislite gdje se to desilo. Sada razmislite o tome kako se osjećate kada vidite to mjesto. Sigurno nije lijep osjećaj, zar ne? Ako želite da saopštite neke loše vijesti i to uradite na istom mjestu na kom držite predavanje, postoji opasnost da ćete "ugroziti" to mjesto i da će ono sada stvarati negativan osjećaj kod vaših učenika.

Kada komunicirate sa grupom, obratite pažnju na to šta radite i gdje. Ukoliko želite da budete zabavni, izaberite poziciju na kojoj ćete stajati za to, ako želiti da budete strogi, izaberite neku drugu poziciju. Ja koristim posebnu poziciju kada želim da podsjetim slušaoce na pravila. Ona se uvijek nalazi pored zida i daleko od mjesta na kome stojim kada govorim. Ove pozicije podsvjesno pripremaju grupu za određen način razmišljanja koji želite da podstaknete i spriječava pojavu nejasnih poruka.

Koraci koji će vam pomoći:

1. U svojoj glavi odredite različite tačke u prostoru ili koristite markere.

2. Nemojte da miješate emocije ili poruke između različitih pozicija. Na primjer, nemojte da se šalite dok ste na mjestu na kom ste inače ozbiljni.

3. Uvijek koristite ove pozicije i nemojte da ih preskačete tokom dijaloga.

4. Ukoliko razgovarate samo sa jednom osobom, i ona sjedi, sjedite ili kleknite pored nje. Ovo je razlika između razgovora sa nekim i držanja monologa. Intimnost.

Položaj ruku

Često se govori da bi nastavnici, moderatori i govornici trebali da koriste ruke tokom govora, što je odlično ukoliko se radi sa nekom svrhom. Svaki pokret bi trebalo da predstavlja nešto; u suprotnom svaki pokret će stvarati problem jer će biti u suprotnosti sa vašim riječima i odvlačiće pažnju publike od onoga što govorite, posebno članovima grupe koji uče gledanjem.

Koraci koji će vam pomoći:

1. Snimite se tokom sesije.

2. Pogledajte snimak.

3. Zapitajte se da li vaši pokreti ruku odgovaraju onome što govorite.

4. Razmislite šta biste mogli da uradite umjesto njih (ako postoji potreba).

Upravljanje pokretima tijela dosta utiče na atmosferu koju stvaramo, kako postižemo svoje ciljeve i odnose koje izgrađujemo. Odredite svoje prioritete u 55 procenata svoje komunikacije kako biste mogli da podignete svoje aktivnosti na novi nivo.

Autor: Kevin Džordž

Kevin Džordž je konsultant koji se bavi procjenom performansi ljudi. Njegov posao je fokusiran na razvoj koji je vođen ponašanjem. Uspješno je vodio programe koje su između ostalog organizovali Premijer liga, British Council i Institut za konsultante. Preko 50.000 ljudi iz cijelog svijeta je učestvovalo u njegovim programima.

Ako želite da podijelite svoje mišljenje o ovom tekstu, pišite nam na VEE@britishcouncil.org i priključite se diskusiji. Saznajte kako da predložite svoj tekst za neki od narednih brojeva magazina.